A što se tiče humsa (petine) on je dozvoljen našim šiijama, ali su oslobođeni od njega dok ne nadvlada naša stvar, da im potomstvo... Izdvajanje humsa (petine) nije obavezno, ali šiijski kler to krije od sljedbenika

12992317_1586572131669466_1454496774_n

A što se tiče humsa (petine) on je dozvoljen našim šiijama, ali su oslobođeni od njega dok ne nadvlada naša stvar, da im potomstvo bude čestito a da ne bude pogano.

Ebu Džafer Ibn Babevejh El-Kummi, Kemalud-dini ve temamun-ni’me, 2/440. Izdanje: Muessesetuleala lil-matbuat, Bejrut, Liban