Pitanje: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Šejhu, kakav je propis analnog odnosa sa suprugom?(1) Kakav je propis spolnog odnosa sa dvije supruge na... Iz šiijskog fikha – Da li vam ovo liči na pravne decizije porodice Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem?

ALYOUSEF

Pitanje: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Šejhu, kakav je propis analnog odnosa sa suprugom?(1)

Kakav je propis spolnog odnosa sa dvije supruge na jednom krevetu?(2)

Da li je dozvoljeno ljubljenje tetke u usta, bez namjere strasti?(3)

 

Odgovor: 1. Postoji nekoliko mišljenja o ovom pitanju:

a) Bez njenog dopuštenja nije dozvoljeno, uz njeno dopuštenje je strogi mekruh. To je mišljenje Sadika Širazija, Nasira Mekarima Širazija, Muhammeda Seida el- Hakima i Fadila Lenkeranija.

b) Predostrožnije je ostavljanje analnog seksa općenito, prema Huiju i Dževadu Tibriziju.

c) Prema predostrožnijem mišljenju nije dozvoljeno bez njenog dopuštenja, a uz njeno dopuštenje je strogi mekruh, smatra Sistani.

d) Strogi je mekruh i preče ga je ostaviti, naročito ako je bez njenog dopuštenja. Ako će joj naškoditi onda nije dozvoljeno. Tako smatra Hamenei.

2. Samo po sebi je dozvoljeno(dvije supruge na jednom krevetu), ali je dvjema suprugama haram da gledaju u avrete (stidna mjesta) jedna drugoj.

3. Dozvoljeno je (ljubljenje tetke) ako nije s namjerom naslađivanja i ako neće uzrokovati neku drugu štetu, ali je bolje da se u tome ograniči na suprugu.

 

http://alyousif.org/index.php?act=qa&action=view&id=79

Iz biografije: Dr. Abdullah Yusuf, rođen 1964. godine. Pisac, istraživač na polju islamske misli sa posebnim osvrtom na probleme omladine i pitanja žene. Doktorirao u Komu(Iran) 2011.godine u oblasti šiijskog fikha.