Od Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: “‘Inna enzelnahu fi lejletil-Kadr (Mi smo ga objavili u noći el-Kadr)’ – noć je Fatima, a Kadr... “Inna enzelnahu fi lejletil-kadr”, kod šiija znači: Mi smo ga objavili u Allahovoj Fatimi

e99961360e

Od Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: “‘Inna enzelnahu fi lejletil-Kadr (Mi smo ga objavili u noći el-Kadr)’ – noć je Fatima, a Kadr je Allah. Pa, ko istinski spozna Fatimu, otkrio je lejletul-kadr. Ona je nazvana Fatimom jer su ljudi spriječeni da je spoznaju.”* Ovo je tekst hadisa, a objašnjenje svake rečenice i svakog dijela iziskuje mnogo vremena…

Veliki ajatolah el-Vehid el Horasani, Muktetafat velaije, str. 94. Izdanje: Darul-Mehadždžetil-bejda. *Ime Fatima dolazi od glagola “fetame” što znači odbiti od dojenja.