I prenosi grupa šejhova od kojih su Allan el-Kilabi, Musa ibn Muhammed el-Gazi, Ahmed ibn Džafer ibn Muhammed, sa senedima, da je Hakima bint... Imami se razvijaju i rađaju u bokovima svojih majki, a ne u matericama

I prenosi grupa šejhova od kojih su Allan el-Kilabi, Musa ibn Muhammed el-Gazi, Ahmed ibn Džafer ibn Muhammed, sa senedima, da je Hakima bint Ebi Džafer, alejhis-selam, tetka Ebu Muhammeda, alejhis-selam, dolazila kod njega i molila Allaha da ga opskrbi djetetom.

Ona je pričala: jedan dan sam ušla kod njega i uputila mu dovu kao što sam činila, pa je rekao: Tetka, rodit će se ove noći – a bila je noć polovine šabana dvije stotine i pedeset i pete godine – dijete koje smo očekivali, pa se iftari kod nas. Bila je noć džume. Upitala sam ga: od koga će biti to dijete, moj sejjide. Odgovorio je: od tvoje robinje Nerdžis.

Veli (tetka): To mi je bila najdraža i najomiljenija robinja. Kad god bih dolazila u kuću, ona bi me dočekala i poljubila u ruku i svojim rukama skinula moju obuću. I kada sam ušla kod nje, učinila je kao što je radila uvijek, pa sam se nagela da i ja poljubim njenu ruku, a ona me je spriječila u mom naumu i obratila mi se oslovivši me sa sejjida, a ja sam joj jednako uzvratila. Ona se tome usprotivila, a ja sam joj rekla: nemoj se protiviti. Ti ćeš večeras roditi dječaka koji će biti sejjid i dunjaluka i ahireta, a ona se zastidila.

Hakima kaže: Začudila sam se i rekla sam Ebu Muhammedu: Ne vidim na njoj znakove trudnoće, a on se nasmiješio i rekao mi: Nas vesiije ne nose u matericama (majke tokom trudnoće). Već u bokovima.

Ebul Hasan Ali ibn el-Husejn el-Mesudi

Isbat el-Wesija li Imam Ali ibn Ebi Talib, str. 272.