Iz priče Hakime, tetke imama Ebu Muhammeda alejhis-selam: “…pogledala sam je i nisam vidjela tragove trudnoće, pa sam svom sejjidu Ebu Muhammedu, alejhis- selam,... Imami se rađaju iz bedra, a tokom trudnoće majke ih nose u bokovima

Iz priče Hakime, tetke imama Ebu Muhammeda alejhis-selam: “…pogledala sam je i nisam vidjela tragove trudnoće, pa sam svom sejjidu Ebu Muhammedu, alejhis- selam, rekla: ‘Ne vidim na njoj da je trudna!?’ On se nasmiješio i rekao: ‘Nas skupinu vesija (imama) ne nose (majke u trudnoći) u stomacima, nego nas nose u bokovima, i ne rađamo se iz materenica, nego nas naše majke rađaju iz svojih desnih bedara, jer smo mi Allahov nur koji ne dotiču pogani.’

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, dio 51, strana 26.

Izdanje: Muessesetul-vefa, Bejrut, Liban.