Rekao je Ebu Abdullah: Zaista ja znam sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji i znam sve što je... Imami posjeduju znanje nebesa, Zemlje i gajba

fn5114

 

Rekao je Ebu Abdullah: Zaista ja znam sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji i znam sve što je u Džennetu i znam sve što je u Vatri i znam šta je bilo i šta će biti, potom je ostao neko vrijeme, pa je vidio da je to teško onima koji su čuli, pa je rekao: ja to znam iz Allahove Knjige jer je u njoj objašnjenje za sve.

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni,

El-Usul minel-Kafi, 1/261. Izdavač: Darul-Adva, Bejrut.