“Svejedno mi je klanjao iza džehmije i rafidije ili klanjao iza židova ili kršćanina. Njima (rafidijama i džehmijama) se ne naziva selam, ne ide... Imam Buharija o namazu iza šiija-rafidija, bračnoj vezi sa njima, mesu koje dolazi od njih

“Svejedno mi je klanjao iza džehmije i rafidije ili klanjao iza židova ili kršćanina. Njima (rafidijama i džehmijama) se ne naziva selam, ne ide im se posjetu, muslimani ne trebaju ženiti njihove žene, niti se muslimanke za njih smiju udavati, oni ne mogu biti svjedoci a meso koje oni zakolju se ne treba jesti.”

Imam ebu Abdullah Muhammed ibn Ismail el-Buhari, “Halku ef’alil-ibad”, str 13.