Pitanje: Ako dođe vrijeme za izdvajanje humsa, hoće li se izdvojiti hums (petina vrijednosti) i za flašicu parfema? (I kakav je propis ako je... Hums(petina vrijednosti) i za poklonjenu flašicu parfema, pa čak i ako je u njoj ostalo sasvim malo!

rohani hums

Pitanje: Ako dođe vrijeme za izdvajanje humsa, hoće li se izdvojiti hums (petina vrijednosti) i za flašicu parfema? (I kakav je propis ako je parfem bio poklon i ako nije bio poklon?)

Odgovor: U Njegovo ime! Uzvišena su imena Njegova! Da, izdvaja se petina, čak i ako je bio poklon.

Veliki ajatolah Muhammed Sadik Rohani

                                                        http://ar.rohani.ir/istefta-3516.htm