Autor: Ajatolah Ruhollah Homeini Knjiga: Kešful-esrar, str. 155. Izdavač: Darul Ammar, 3. izdanje, Amman,1988. god. Komentarišući Kur’anski ajet iz sure el-Maide: “Sada sam vam... Homeini optužuje Poslanika, alejhis-selam, da nije dostavio istinu o pitanju imameta, onako kako mu je Allah naredio!

Homeini OPTUŽUJE

Autor: Ajatolah Ruhollah Homeini Knjiga: Kešful-esrar, str. 155. Izdavač: Darul Ammar, 3. izdanje, Amman,1988. god.

Komentarišući Kur’anski ajet iz sure el-Maide: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” Homeini kaže: “Jedno je jasno. Da je Vjerovjesnik dostavio istinu o pitanju imameta, onako kako mu je Allah naredio, i na tom polju uložio maksimalan trud, ne bi se u islamskim zemljama desila sva ova razilaženja, neprijateljstva i borbe, i ne bi se pojavila različita mišljenja u temeljnim i u sporednim pitanjima vjere.”