Ebu Abdullah, alejhis-selam, veli: Allah je predočio vilajet emirul-muminina melekima, pa ga je odbio melek po imenu Fitrus, pa mu je Allah slomio jedno... FITRUS – pali anđeo koji odbi vilajet

1

Ebu Abdullah, alejhis-selam, veli: Allah je predočio vilajet emirul-muminina melekima, pa ga je odbio melek po imenu Fitrus, pa mu je Allah slomio jedno krilo. Kada se rodio Husejn ibn Ali, alejhis-selam, Allah je poslao Džibraila sa 70.000 meleka da čestitaju njegovo rođenje Muhamedu, sallallahu alejhi ve alihi. Prošao je pored Fitrusa, pa mu Fitrus reče: “O Džibrile, gdje si to pošao?” Džibril mu odgovori: “Allah me šalje Muhammedu da mu čestitam rođenje djeteta koje se rodilo ove noći.” Fitrus reče: “Ponesi me sa sobom i pitaj Muhammeda da uputi dovu za mene.” Džibril mu reče: “Popni se na jedno moje krilo.” I pope se i došli su kod Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi. Ušao je kod njega i čestitao mu, i onda mu je rekao: “Muhammede između mene i Fitrusa je bratstvo, a zatražio je da te zamolim da uputiš dovu Allahu da mu vrati krilo.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, reče: “Hoćeš li učiniti kako ti kažem?” “Hoću.”, reče Fitrus, pa mu je predočio vilajet emirul-muminina i on ga je prihvatio, pa mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, reče: “Otiđi do kolijevke, potari se njome i uvaljaj se u njoj.” Fitrus je otišao do kolijevke Husejna ibn Alija, a Allahov Poslanik je molio za njega. Kaže: Pa je Alahov Poslanik rekao: “Gledao sam u njegova pera koja su rasla i iz nih je tekla krv i raslo mu je (krilo) dok nije postalo jednog onom drugom krilu, pa se sa Džibrailom uspeo na nebo i vratio na svoje mjesto.”

 

Muhaddis Ebu Džafer el-Kummi, Besairud-deredžat, 2/68.