Neke šiije iz zabačenih predijela tražile su od njega da napiše knjigu Kafi, jer se nalazio među onima sa kojima je razmjenjivao mišljenje... Fiktivni Mehdi muntezar – šerijatski recenzent zbirke El-Kafi

Mehdi recezent

 

Neke šiije iz zabačenih predijela tražile su od njega da napiše knjigu Kafi, jer se nalazio među onima sa kojima je razmjenjivao mišljenje i podsjećao se i u čije znanje je imao povjerenje. Neki učenjaci vjeruju da je izložen (na pregled) Kaimu (Mehdiju), alejhis-selam, pa ga je pohvalio i rekao: “Dovoljan je našim šiijama.”

Muhammed ibn Jakub el-Kulejni el-Usul minel-Kafi, str. 25. Izdavač: Darul-adva, Bejrut