Mes’ela 12: „Nije dozvoljen spolni odnos sa suprugom prije nego što napuni devet godina, svejedno radilO se o stalnom ili privremenom braku. A što... el-Homeinijeva fetva o dozvoljenosti seksualnog naslađivanja sa dojenčetom

el Homeinijeva fetva o dozvoljenosti seksualnog naslađivanja sa dojenčetom

Mes’ela 12: „Nije dozvoljen spolni odnos sa suprugom prije nego što napuni devet godina, svejedno radilO se o stalnom ili privremenom braku. A što se tiče ostalih vrsta naslađivanja poput milovanja i grljenja sa strašću, ili da joj uvlači (ud) među bedra – dozvoljeno je čak i sa dojenčetom. Ako bi s njom spolno općio prije nego što napuni devet godina ne razdjevičivši je, iz toga ne proizlazi nikakva sankcija, osim grijeh, po jačem. A ako je razdjeviči na takav način da otvor hajza i otvor mokrenja postanu jedno, ili da otvor hajza i stolice postanu jedno, postaje mu zauvijek haram spolni odnos sa njom, ali, prema pred- ostrožnijem, (takav je propis samo) u drugom slučaju. U svakom slučaju, ne prestaje mu biti supruga, prema jačem (mišljenju).“

AUTOR: Ajatolah Ruhollah Musawi Homeini DJELO: Tahrirul-vesile, str. 221. PREDGOVOR: Ambasador Muhammed Hasen Ahteri IZDAVAČ: Ambasada Islamske Republike Iran Damask, Sirija, 1998. godine.