Ebu Bekr, radijallahu anhu – predak ehli-bejta koje duodecimalne šiije lažno proglašavaju svojim imamima