Preneseno je u predajama posebnih (tj. šiija-isnaašerija) da je Ebu Bekr klanjao namaz za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve alihi, a o vratu mu... Ebu Bekr, r.a., je licemjer koji je obožavao kipa, kažu duodecimalne šiije

Preneseno je u predajama posebnih (tj. šiija-isnaašerija) da je Ebu Bekr klanjao namaz za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve alihi, a o vratu mu je bio okačen kip i on je sedždu činio njemu (tj. kipu).

Niametulah el-Džezairi, El-Envarun-numanijje, 1/53.

Izdavač: Muessesetul-A‘lemi lil-matbuat, Bejrut, Liban.