Autor: Niametullah el-Džezairi Knjiga: El-Envarun-Nu’manije, 2 dio, str. 360 Izdavač: Menšurat muessesetul-eala lil-matbuat, Bejrut, Liban Peto: U brojnim predajama potvrđeno je da niko... Džezairi potvrđuje šiijsko vjerovanje da potpuni Kur’an posjeduje samo Mehdi

real-quraan-anwar-numaniyah

 

Autor: Niametullah el-Džezairi Knjiga: El-Envarun-Nu’manije, 2 dio, str. 360 Izdavač: Menšurat muessesetul-eala lil-matbuat, Bejrut, Liban

Peto: U brojnim predajama potvrđeno je da niko nije sakupio Kur’an onako kako je objavljen, osim vladara vjernika, alejhis- selam, i to po vasijetu (oporuci), Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve alihi. Nakon njegove smrti, šest mjeseci je bio zaokupljen njegovim sakupljanjem. Kad ga je sakupio donio ga je mutehallifinima (koji su zaostali, zakasnili) nakon Poslanika i rekao im: “Ovo je Allahova knjiga onako kako je objavljena.” Omer je rekao: ‘‘Ne trebaš nam ti, ni tvoj Kur’an. Mi imamo Kur’an koji je prepisao Osman.” Alija je rekao: ”Nećete ga vidjeti nakon ovog dana, i neće ga vidjeti niko više dok se ne pojavi moj potomak Mehdi, alejhis selam.” U tom Kur’anu nalazi se mnogo dodatnog (sadržaja) i u njemu nema iskrivljenja.