Od Sadika Džafera ibn Muhammeda, alejhis-selam, da je rekao: “…ko zbog nedaće bude lupao rukama po stegnima poništit će svoju nagradu; i ko rastuži... Džafer es-Sadik o isnaašerijskim sado-mazohističkim obredima

Ašura

Od Sadika Džafera ibn Muhammeda, alejhis-selam, da je rekao: “…ko zbog nedaće bude lupao rukama po stegnima poništit će svoju nagradu; i ko rastuži roditelje time im je postao nepokoran.”

Ibn Babevejh el-Kummi, Men la jahduruhul-fekih, 4/298