31. Upitao je Muhammed ibn Sinan imama er-Ridu (osmi imam) o braku (mut’a) sa židovkama i kršćankama. Pa je rekao: “Nema smetnje u tome.”... Dozvoljenost šiijskog mut’a braka sa medžusijkama (vatropoklonicama)

31. Upitao je Muhammed ibn Sinan imama er-Ridu (osmi imam) o braku (mut’a) sa židovkama i kršćankama. Pa je rekao: “Nema smetnje u tome.” A ja sam upitao: “A šta je sa medžusijkama?” Rekao je: “Nema smetnje u tome.”

32. Od Mensura es-Sikla od ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Nema štete za muškarca da sklopi mut’a brak sa medžusijkom (vatropoklonicom).

Ebu Džafer Muhammed Ibn Hassan et-Tusi Tehzibul-ahkam, tom 7, str. 256.