Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir
Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Misbahul-fekaheti fil-muamelat Mukarir: el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban.   „Zabranjenost gibeta... Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir

Dozvoljenost gibeta sunija i njihov tekfirg

Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir

Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Misbahul-fekaheti fil-muamelat

Mukarir: el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban.

 

„Zabranjenost gibeta (ogovaranja) uslovljena je imanom na njegove riječi.” Potom, vanjsko (očito) značenje predaja ukazuje da se zabrana ogovaranja odnosi na vjernike“, ja kažem: ovdje se pod vjernikom misli na onoga ko vjeruje u Allaha, Njegovog Poslanika, povratak dvanaest imama (a): prvi je Alija ibn Ebi Talib, a posljednji el-Kaim el-Hudždže el-Muntezar, Allah mu ubrzao dolazak i učinio nas njegovim pomoćnicima i pomagačima, a onoga ko porekne jednog od njih (imama) dozvoljeno ga je ogovarati što je utvrđeno na više načina: 1. način: da je pouzdano utvrđeno u predajama, dovama i zijaretima, da je dozvoljeno proklinjanje muhalifa (muslimana koji nisu na akidi duodecimalnog šiizma), te je obavezno odricanje od njih, kao i da ih obilno psuje/ vrijeđa, potvara i izaziva svađu među njima. To znači da je dozvoljeno da ih se gibeti jer su oni sljedbenici novotarije i oni koji sumnjaju.