Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Misbahul-fekaheti fil-muamelat, Mukarir: el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban. Štaviše, nema sumnje da su oni(sunije) kjafiri, jer je poricanje... Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir 2

Dozvoljenost gibeta sunija i njihov tekfirg 2

Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Misbahul-fekaheti fil-muamelat, Mukarir: el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban.

Štaviše, nema sumnje da su oni(sunije) kjafiri, jer je poricanje vilajeta i imama, makar i samo jednog od njih, kao i oslanjanje na hilafet nekog mimo njih, i na izmišljena vjerovanja poput džebra i slično, nevjerstvo i zendeka (hereza, bogohuljenje). Na to ukazuju predaje koje su mutevatir i nedvosmislenog značenja o kufru (svakog) poricatelja vilajeta, i kufru svakoga ko vjeruje u navedena vjerovanja i slične zablude.“ Na to, također, ukazuju njegove (a) riječi u el-Zijaretil- Džami’a: „Ko vas porekne – nevjernik je!“

Misbahul-fekaheti fil-muamelat, istraživanja koja je sačinio es-Sejjid Ebul-Kasim el-Musavi el-Hu’i, mukarrir (saklupljač istraživanja je) el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban.