Dova Husejna, radijallahu anhu, protiv njegovih pristalica(šiija)

11.