Od njegovih, alejhis-selam, dova u salavatu na sljedbenike (svih) poslanika i one koji su im povjerovali 2: Allahu moj, i ashabe Muhammedove, naročito one... Dok ih samozvane šiije proklinju, imam Sedžad (Zejnul-Abidin) dovi za ashabe, radijallahu anhum

dova sedzada za ashabe

Od njegovih, alejhis-selam, dova u salavatu na sljedbenike (svih) poslanika i one koji su im povjerovali

2: Allahu moj, i ashabe Muhammedove, naročito one koji bili dobro društvo i podnijeli iskušenja pomažući ga, koji su ga zaštitili, žurno mu se odazvali i druge pretekli u odzivu njegovoj da‘vi, koji su mu se odazvali kada im je iznio dokaz svoje Poslanice, odvojili se od žena i djece da bi uzdigli Njegovu riječ, borili se protiv svojih očeva i djece da bi potvrdili njegovo vjerovjesništvo, izvojevali pobjedu s njime, i koji su ga voljeli nadajući se uspješnoj trgovini zbog ljubavi prema njemu.

Es-Sahifetus-sedždžadijje, Ed-Duaul-hadi vel-erbein, str. 445.