Kažemo ovaj hašiš koji je spomenut, o njemu ne postoji tekst Zakonodavca, kao što ne postoji o ostalim biljkama i nama nije došao hadis... Čuveni šiijski alim, Allame Medžlisi pušio hašiš tokom dobrovoljnog posta

majlisi

Kažemo ovaj hašiš koji je spomenut, o njemu ne postoji tekst Zakonodavca, kao što ne postoji o ostalim biljkama i nama nije došao hadis posebno za svaku biljku.

Čak ga i i et-Tekijj (mutekija, bogobojazni), el-Medžlisi konzumirao tokom dobrovoljnog posta, a tokom obaveznog posta ga nije koristio, ustručavajući se govora naroda.

Niametullah el-Džezairi El-Envarun-Nu’manije, 1. tom, str. 41 Izdavač: Darul Kufa