Hanefijski učenjaci o šiijama
Autor: Amir Durmić              Već duže vrijeme na društvenim mrežama prisutan je jedan vrlo neobičan trend. Naime, određeni pojedinci, ali i grupacije muslimana, koji sebe smatraju revnim sunijama koji slijede pravnu školu imama Ebu Hanife, Allah mu se smilovao, na svojim Facebook profilima ili... Pročitaj više
Šiije i šiizam u djelima učenjaka hanefijskog mezheba i u govoru bošnjačkih alima
Autor: hfz. Dževad Gološ              Od najvećih iskušenja kojima je iskušano ehli-sunnetsko poimanje islama kod bošnjačkog naroda jeste pojava sekte koja se zove šiije. Širenje njihovog iskrivljenog vjerovanja koje je suprotno Ku’ranu i sunnetu ogleda se u raznim fazama. Od tih faza, a o... Pročitaj više
Odnos ehlul-bejta prema ashabima koje šiije najviše proklinju
Šiije, rafidije, isna ašerije, pokušavaju prikazati da je između prvih muslimana, Poslanikovih drugova, i Poslanikove časne porodice ehlul-bejta postojala međusobna mržnja i netrpeljivost. Ova mržnja i netrpeljivost postoji samo u njihovim bolesnim umovima i u stvarnosti nema nikakvog ispravnog utemeljenja. Mnoštvo je nepobitnih dokaza koji ukazuju na postojanje međusobne... Pročitaj više
Upoznajmo se sa šiijskim pamfletom zvanim El-Muradžeat
              Knjiga El-Muradžeat obavezna je literatura šiijskih daija i konvertita širom svijeta, a s obzirom na to da je sadržaj te knjige djelimično preveden i na bosanski jezik pod nazivom Pisma, dužnost nam je skrenuti pažnju na sadržaj tog šiijskog pamfleta. El-Muradžeat je... Pročitaj više
Pogled šiita na muslimane ehlis-sunneta (2 dio) – Vrijeđanje imama četiri mezheba
Zamolili smo šiitske učenjake i velikane da nam predstave svoja ubjeđenja u pravom svjetlu, daleko od bilo kakvih “umotavanja” i obmanjivanja. Bili su iskreni i udovoljili našem zahtjevu. Hvala im na usluzi. Poslušajmo iz isključivo šiitskih izvora kako izgleda njihova akida i vjera: Ogovaranje sunnije: Velikan šiitske vjere imam... Pročitaj više
Sunitsko-šiitski dijalog iz perspektive Mustafe es-Sibaija i Muse Džarallaha
Dr. Mustafa es-Sibai uložio je velike napore na polju ostvarivanja saradnje i zbližavanja s nekim šiitskim učenjacima i u tom cilju nastojao je organizirati islamsku konferenciju za proučavanje načina zbližavanja i ostvarenja sloge između dvije strane. Smatrao je da je jedan od najvažnijih načina za ostvarenje tog cilja međusobna... Pročitaj više