Kritički osvrt na osnove šiijskog vjerovanja u svjetlu djela Nehdžul-belaga – II dio
Piše: Hfz. Dževad ef. Gološ U prethodnom tekstu naglašeno je da je pitanje imameta suštinsko pitanje radi kojeg dolazi do razilaženja između sunija i šiija. Međutim, za razumijevanje srži šiijskog učenja o imametu, od esencijalnog značaja je poznavanje osobina tih imama. Kada šiije pojašnjavaju značenje vjerovanja u imame, onda... Pročitaj više
Kritički osvrt na osnove šiijskog vjerovanja u svjetlu djela Nehdžul-belaga
Piše: Hfz. Dževad ef. Gološ Na temu rasprava između sunijskog i šiijskog učenja napisano je mnogo studija/djela. Sunijski učenjaci su tim raspravama prilazili sa raznih aspekata. Jedan od tih aspekata, o kojem se na našem jeziku nije možda dovoljno pisalo, jeste kritika šiijske doktrine na temelju analize šiijskih djela... Pročitaj više
Tazbinske veze između Ehli-bejta i porodice Ebu Bekra, r.a.
Poslanikov s.a.w.s., miljenik, unuk Hasan (u nekim izvorima se navodi da je to Husejn), oženio je Ebu Bekrovu, radijallahu anhu, unuku Hafsu bint Abdurrahman. Ovako je navedeno u djelu Ensabul-ešraf, 1/381, autora el-Belazirija, i u djelu el-Mehber, str. 448, autora ibn Habiba. Hasanov, radijallahu anhu unuk, Musa el-Džu’un ibn... Pročitaj više
RE: ”Razumijemo li 10. muharrem?!”
Piše: hfz. Dževad Gološ Odgovor na tekst ”Razumijemo li 10. muharrem?!”, dr. Sedada Bešlije Neki dan sam na internetu naišao na tekst ”Razumijemo li 10. muharrem?!”, koji je, povodom 10. muharrema, odnosno Dana ašure, napisao naš dragi brat, dr. Sedad Bešlija. Moram kazati da sam nakon čitanja tog teksta... Pročitaj više
Nepravda prema ehlul-bejtu u hadiskim zbirkama ehlu-sunneta
Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe, radijallahu anhum.! Jedna od poznatih potvora kojoj s ciljem diskreditacije ehli-sunnetskih hadiskih zbirki redovno pribjegavaju šiije jeste i tvrdnja da je u spomenutim zbirkama broj hadisa koje prenose... Pročitaj više
Vjerovanje ehli-sunneta u pogledu dužnosti i obaveza prema ehlul-bejtu i islamskim učenjacima
Priredio: Amir Durmić U svome djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak, dr. Muhammed Jusri, je na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije, želeći na taj način, prvenstveno učenicima i studentima koji izučavaju islamske nauke, ali i drugim muslimanima,... Pročitaj više
Preporuka za knjigu: ‘Poslanikov govor u Gadiri-Hummu’
Iz recenzije: Prof. dr. Šefik Kurdić, redovni profesor hadisa i hadiskih znanosti Prof. dr. Safvet Halilović, redovni profesor tefsira i kur’anske antropologije Zenica, 26. rebiul-evvel 1438. h. g. / 26. decembar 2016. god. Od dolaska islama na ove prostore u drugoj polovici 15. stoljeća (zvanično, od 1463. godine) muslimani... Pročitaj više
Abdullah b. Sebe – (prvi) pobornik imameta i fitne
Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe. Ibn Sebe nedvojbeno je jedno od onih imena za koje se u ranoj historiji islama vežu brojne kontroverze. Rasprave o tome da li je postojao ili nije i danas traju, stoga ćemo... Pročitaj više
“U čemu se razlikuju šiije od ostalih muslimana” – Predgovor i uvodna riječ autora
PREDGOVOR Do pojavljivanja frakcija i sekti u islamu nije došlo odjednom, niti u jednom vremenskom periodu, već su se pojavljivale u različitim vremenima, s različitim povodima i uzrocima. Za života Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovi sljedbenici imali su jedinstveno vjerovanje – akidu jer su živjeli u razdoblju... Pročitaj više
Zašto se nama svete za ubistvo Husejna, radijallahu anhu?
Autor: Dr. Aid el-Karni Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com Ja sam sunija husejnovac i na Husejna rahmet donosim umjesto naricanja i žalopojki. Volim Poslanikove, sallallahu alejhi ve selem, unuke Hasana i Husejna, i njihovog oca, radijallahu anhum, ali volim i ne odričem se njegovih drugova, naročito Ebu Bekra, Omera i Osmana,... Pročitaj više