Šiitsko krivovjerje – Husejn, vrhovni sudac ljudskom rodu u kaburu
Pozivajući se na šiijske izvore, sejjid Ahmed Širazi tvrdi da je Husejn, radijallahu anhu, vrhovni autoritet u Berzahu(kaburskom životu). On je taj koji presuđuje ljudima prije Sudnjeg dana, kao i onaj koji se pita za svaku stvar u Berzahu! Molimo Allaha, dželle ša’nuhu, da nas sačuva šiijskog krivovjerja! Pročitaj više
O zbližavanju između sunija i šiija
Autor: mr. Safet Kuduzović Pitanje: Nerijetko se na web-portalima mogu čitati članci koji govore o šiitima, uglavnom negativno. Ja sam prosječan musliman i volio bih da muslimani budu jedinstveni, naročito u ovom teškom vaktu za vjernike. Zar nije preče i bolje raditi na zbližavanju sa šiitima nego pisati protiv... Pročitaj više
Hanefijski učenjaci o šiijama
Autor: Amir Durmić              Već duže vrijeme na društvenim mrežama prisutan je jedan vrlo neobičan trend. Naime, određeni pojedinci, ali i grupacije muslimana, koji sebe smatraju revnim sunijama koji slijede pravnu školu imama Ebu Hanife, Allah mu se smilovao, na svojim Facebook profilima ili... Pročitaj više
Šiije i šiizam u djelima učenjaka hanefijskog mezheba i u govoru bošnjačkih alima
Autor: hfz. Dževad Gološ              Od najvećih iskušenja kojima je iskušano ehli-sunnetsko poimanje islama kod bošnjačkog naroda jeste pojava sekte koja se zove šiije. Širenje njihovog iskrivljenog vjerovanja koje je suprotno Ku’ranu i sunnetu ogleda se u raznim fazama. Od tih faza, a o... Pročitaj više
Odnos ehlul-bejta prema ashabima koje šiije najviše proklinju
Šiije, rafidije, isna ašerije, pokušavaju prikazati da je između prvih muslimana, Poslanikovih drugova, i Poslanikove časne porodice ehlul-bejta postojala međusobna mržnja i netrpeljivost. Ova mržnja i netrpeljivost postoji samo u njihovim bolesnim umovima i u stvarnosti nema nikakvog ispravnog utemeljenja. Mnoštvo je nepobitnih dokaza koji ukazuju na postojanje međusobne... Pročitaj više
Medžlisi o Kur’anu od 17.000 ajeta
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Mir’atul-ukul, 12/525, Darul-kutub islamijje, Teheran, drugo izdanje   “Dvadeset i osmi hadis: muvessak (treća kategorija pouzdanog hadisa kod duodecimalnih šiija – ispod sahiha i hasena). U nekim pisanim primjercima umjesto Hišama ibn Salima stoji Harun ibn Muslim. Dakle, predaja je sahih (vjerodostojna). Nije skriveno da ova predaja... Pročitaj više
Šiije opisuju Aliju
Ebul-Hasan Ali ibn Ibrahim el-Kummi, Tefsirul-Kummi Izdavač: Menšuratul-e’ala lil-matbu’at, Bejrut, 2/313. Ko god bi Allahovom Posalaniku, sallallahu alejhi ve alihi, spomenuo (zaprosio) Fatimu, alejhas-selam, od bi se okrenuo od njega (odbio bi), pa su ljudi odustali. Kad je odlučio da je uda za Aliju, povjerio joj se, a ona... Pročitaj više
Pravo lice Nimr el-Nimr-a! Šta je propovijedao?
Video koji pokazuje da je ekstremni saudijski klerik ispoljavao otvoreno neprijateljstvo prema ashabima, radijallahu anhum, kao i prema muslimanima ehlu-sunneta. Pročitaj više
TV prilog o mijenjanju spola u Iranu
Šiijski klerik o ulozi Irana i njihovih saveznika u ratovima i okupaciji arapskih prijestonica