Odnos ehlul-bejta prema ashabima koje šiije najviše proklinju
Šiije, rafidije, isna ašerije, pokušavaju prikazati da je između prvih muslimana, Poslanikovih drugova, i Poslanikove časne porodice ehlul-bejta postojala međusobna mržnja i netrpeljivost. Ova mržnja i netrpeljivost postoji samo u njihovim bolesnim umovima i u stvarnosti nema nikakvog ispravnog utemeljenja. Mnoštvo je nepobitnih dokaza koji ukazuju na postojanje međusobne... Pročitaj više
Medžlisi o Kur’anu od 17.000 ajeta
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Mir’atul-ukul, 12/525, Darul-kutub islamijje, Teheran, drugo izdanje   “Dvadeset i osmi hadis: muvessak (treća kategorija pouzdanog hadisa kod duodecimalnih šiija – ispod sahiha i hasena). U nekim pisanim primjercima umjesto Hišama ibn Salima stoji Harun ibn Muslim. Dakle, predaja je sahih (vjerodostojna). Nije skriveno da ova predaja... Pročitaj više
Šiije opisuju Aliju
Ebul-Hasan Ali ibn Ibrahim el-Kummi, Tefsirul-Kummi Izdavač: Menšuratul-e’ala lil-matbu’at, Bejrut, 2/313. Ko god bi Allahovom Posalaniku, sallallahu alejhi ve alihi, spomenuo (zaprosio) Fatimu, alejhas-selam, od bi se okrenuo od njega (odbio bi), pa su ljudi odustali. Kad je odlučio da je uda za Aliju, povjerio joj se, a ona... Pročitaj više
Pravo lice Nimr el-Nimr-a! Šta je propovijedao?
Video koji pokazuje da je ekstremni saudijski klerik ispoljavao otvoreno neprijateljstvo prema ashabima, radijallahu anhum, kao i prema muslimanima ehlu-sunneta. Pročitaj više
TV prilog o mijenjanju spola u Iranu
Šiijski klerik o ulozi Irana i njihovih saveznika u ratovima i okupaciji arapskih prijestonica
Ali Korani riješio misteriju Bermudskog trokuta!
Odgovor na potvoru da je Muavija, radijallahu anhu, pio alkohol (vino)