Kad bi iman bio okačen o zvijezde dohvatili bi ga ljudi od Perzijanaca
Piše: Faruk Hajder Ovo je jedan vrlo lijep hadis, omiljen šiijskim misionarima, a prenosi se u nekoliko verzija. Međutim, ovaj hadis nije od prioriteta šiijskim misionarima kada zavode neuk sunijski svijet, što nam govori da je šiijsko misionarstvo među Bošnjacima veoma uznapredovalo. Hadisi na temu “Kad bi iman bio... Pročitaj više
Svjetski dan Kudsa – šiijska podvala za naivne sunije
Piše: Faruk Hajder Posljednjeg petka svakog ramazana, duodecimalne šiije širom svijeta održavaju manifestaciju koju nazivaju Svjetski dan Kudsa. Njima se u tome pridružuje i jedan broj sunija, neupućenih u šiijsko vjerovanje i politiku. Održavanje ove manifestacije naredio im je Homeini nakon svoje revolucije, tokom govora kojeg je održao u... Pročitaj više
Odgovor na šiijsku zloupotrebu kritičkog govora uleme o Ebu Hanifi, rahmetullahi alejh – drugi dio
Piše: Faruk Hajder Primjeri negativnih izjava o Ebu Hanifi koje se pripisuju drugim velikanima ummeta i objašnjenje njihove vjerodostojnosti Bagdadi prenosi u svojoj historiji od Fezarija da je rekao:“ Čuo sam Evzaija i Sufijana da govore: “Nije rođeno dijete u Islamu a da je loš predznak (nesreća) nad njima – a... Pročitaj više
Odgovor na šiijsku zloupotrebu kritičkog govora uleme o Ebu Hanifi, rahmetullahi alejh
Piše: Faruk Hajder Prvi dio Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe. Zaista se islam nad drugim vjerama odlikuje njegovanjem lanca prenosilaca vjerskih tekstova i njihovom valorizacijom. U našoj vjeri ukazivanje na propuste i greške pojedinca u određenom vjerskom... Pročitaj više
Hadisus-sekalejn – Odgovor na šiijsku zloupotrebu hadisa o dvije dragocjenosti (treći dio)
Autor: šejh Alevi ibn Abdulkadir es-Sekkaf Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika i poslanika, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe te na sve one koji ih slijede  – dobra djela čineći – do Sudnjeg dana. U prvom dijelu... Pročitaj više
Hadisus-sekalejn – Značenje hadisa i njegovo ispravno razumijevanje(drugi dio)
Autor: šejh Alevi ibn Abdulkadir es-Sekkaf Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika i poslanika, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe, i na sve one koji ih slijede dobra djela čineći, do Sudnjeg dana. U prvom dijelu studije pojašnjeno... Pročitaj više
Hadisus-sekalejn – hadis o dvije dragocjenosti (prvi dio)
Autor: šejh Alevi ibn Abdulkadir es-Sekkaf Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika i poslanika, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe te na sve one koji ih slijede – dobra djela čineći – do Sudnjeg dana. Hadis o dvije... Pročitaj više
Fenomen laži kod šiija isnaašerija – drugi dio
Autor: šejh Ihab Uvejdat Prijevod i obrada: Redakcija www.siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Najvažnija područja na kojima se manifestira fenomen laži u duodecimalnom šiizmu Fenomen laži kod... Pročitaj više
Fenomen laži kod šiija isnaašerija – prvi dio
  Autor: šejh Ihab Uvejdat Prijevod i obrada: Redakcija siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.            “Laž je njihov moto, a tukja i nifak – njihovo blago” Jedna... Pročitaj više
Odnos iranskih mula prema njihovim kolegama koji su pokušali ispraviti brojne zablude isnaašerijskog šiizma
Piše: Faruk Hajder Pod okriljem vladavine šiijske safevijske dinastije, prije više vijekova, nastale su mnoge novotarije koje su gotovo potpuno izbrisale tragove islama kod sljedbenika isnaašerijskog šiizma. Nakon Homeinijeve revolucije 1979. godine te novotarije i zablude ponovo su se rasplamsale. Homeini se ustoličio na vlasti iskorištavajući dogmu “vilajetul-fekih” –... Pročitaj više