Odgovor na šiijsku zloupotrebu kritičkog govora uleme o Ebu Hanifi, rahmetullahi alejh
Piše: Faruk Hajder Prvi dio Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i ashabe. Zaista se islam nad drugim vjerama odlikuje njegovanjem lanca prenosilaca vjerskih tekstova i njihovom valorizacijom. U našoj vjeri ukazivanje na propuste i greške pojedinca u određenom vjerskom... Pročitaj više
Hadisus-sekalejn – Odgovor na šiijsku zloupotrebu hadisa o dvije dragocjenosti (treći dio)
Autor: šejh Alevi ibn Abdulkadir es-Sekkaf Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika i poslanika, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe te na sve one koji ih slijede  – dobra djela čineći – do Sudnjeg dana. U prvom dijelu... Pročitaj više
Hadisus-sekalejn – Značenje hadisa i njegovo ispravno razumijevanje(drugi dio)
Autor: šejh Alevi ibn Abdulkadir es-Sekkaf Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika i poslanika, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe, i na sve one koji ih slijede dobra djela čineći, do Sudnjeg dana. U prvom dijelu studije pojašnjeno... Pročitaj više
Hadisus-sekalejn – hadis o dvije dragocjenosti (prvi dio)
Autor: šejh Alevi ibn Abdulkadir es-Sekkaf Prijevod: redakcija www.siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika i poslanika, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe te na sve one koji ih slijede – dobra djela čineći – do Sudnjeg dana. Hadis o dvije... Pročitaj više
Fenomen laži kod šiija isnaašerija – drugi dio
Autor: šejh Ihab Uvejdat Prijevod i obrada: Redakcija www.siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Najvažnija područja na kojima se manifestira fenomen laži u duodecimalnom šiizmu Fenomen laži kod... Pročitaj više
Fenomen laži kod šiija isnaašerija – prvi dio
  Autor: šejh Ihab Uvejdat Prijevod i obrada: Redakcija siizamotvoreno.com Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.            “Laž je njihov moto, a tukja i nifak – njihovo blago” Jedna... Pročitaj više
Odnos iranskih mula prema njihovim kolegama koji su pokušali ispraviti brojne zablude isnaašerijskog šiizma
Piše: Faruk Hajder Pod okriljem vladavine šiijske safevijske dinastije, prije više vijekova, nastale su mnoge novotarije koje su gotovo potpuno izbrisale tragove islama kod sljedbenika isnaašerijskog šiizma. Nakon Homeinijeve revolucije 1979. godine te novotarije i zablude ponovo su se rasplamsale. Homeini se ustoličio na vlasti iskorištavajući dogmu “vilajetul-fekih” –... Pročitaj više
Malik ibn Nuvejra – epizoda u životu Halida ibn Velida, radijallahu anhu. Halidovo, radijallahu anhu, sklapanje braka s Ummu Temim
Ummu Temim je Lejla bint Sinan el-Minhal, supruga Malika b. Nuvejre. Ženidba Halida, radijallahu anhu, s njom izazvala je mnoge polemike i optužbe na račun Halida, radijallahu anhu, koje su uputili oni koji su imali koristi od toga, međutim, sve te optužbe su netačne i ne mogu se održati... Pročitaj više
Malik ibn Nuvejra – epizoda u životu Halida ibn Velida, radijallahu anhu
  Halid ibn Velid, radijallahu anhu, jedan je od velikana ummeta i jedan od najuglednijih ashaba. Historija ga pamti kao jednog od najvećih vojskovođa svih vremena. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi  ve sellem, nazvao ga je Allahovom sabljom obavještavajući ashabe, radijallahu anhum, o događajima u Bitki na Mu’ti. Enes ibn... Pročitaj više
Mržnja ashaba prema ehlil-bejtu
Piše: Faruk Hajder Šiije dvanaestoimamije svoju vjeru su sazdali na izmišljotinama o mržnji najčasnije generacije čovječanstva koja se ikada pojavila na Zemlji – ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem – prema njegovom ehli-bejtu. Kroz sljedeće primjere pokazat ćemo vam kakav je zbilja bio odnos ashaba prema ehlil-bejtu. Odnos... Pročitaj više