Šiijsko viđenje: Od Adema do Muhammeda, alejhis-selam, svi vjerovjesnici su pozivali u Alijin vilajet
Ebu Seid el-Hudri je rekao: Vidio sam Allahovog Poslanika i čuo ga da kaže: “O Alija, Allah nije poslao vjerovjesnika koji nije pozivao u tvoj vilajet, poslušno ili prisilno”. Šejh el-Mufid, El-Ihtisas str. 343 *Naš komentar: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je zapravo rekao: “Zaista laž na mene,... Pročitaj više
Kako bi se  utvrdio vilajet Alije i imama, Poslanik (a.s), po šiijama 120 puta morao na mi’radž!
Ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam, je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve alihi, imao je 120 mi’radža. I nije bilo mi’radža na kojem Allah Vjerovjesniku, sallalahu alejhi ve alihi, nije oporučivao vilajet Alije i imama, alejhimus-selam, više nego što mu je oporučivao farzove.” Es-Saduk, El-Hisal, 2/600. Izdavač: Muessesetun-nešril-islami, Kom, Iran Pročitaj više
Šiijske kontradiktornosti: Poslanik, s.a.v.s., nije znao da je Alija, r.a., imam nakon njega
Allah Uzvišeni je rekao: “O Muhammede!” Odgovorio je: “Odazivam Ti se moj Gospodaru!” Reče (Allah): “Ko će biti (vođa) tvom ummetu nakon tebe?” Rekao je (Poslanik, s.a.v.s.): “Allah najbolje zna.” Reče: “Alija ibn Ebi Talib, vladar vjernika, prvak muslimana i predvodnik obilježenih (tragovima od abdesta).” Muhammed ibn Jakub el-Kulejni... Pročitaj više
Primjer šiijskog falsificiranja hadisa:  Na čemu se temelji islam kod šiija-isnaašerija?
Ebu Hamza es-Sumali prenosi da je Ebu Džafer, alejhis-selam, rekao: “Islam je sagrađen na pet: obavljanju namaza, davanju zekata, hadža Bejtullaha, posta mjeseca ramazana i vilajeta nama ehli- bejtu. Pa, je u prvo četvero dao olakšicu, a u vilajetu nije dao olakšicu. Onaj ko nema imetka nije dužan dati... Pročitaj više
Musliman koji ne vjeruje u postojanje Alijinog vilajeta za šiije dvanaestoimamije je na stepenu obožavaoca kipova
“Poricatelj Alijinog, alejhis-selam, vilajeta je poput obožavaoca kipova.” Muhammed Bakir el-Medžlisi Biharul-envar, 24/124. Muessesetul-vefa, Bejrut. Pročitaj više
FITRUS – pali anđeo koji odbi vilajet
Ebu Abdullah, alejhis-selam, veli: Allah je predočio vilajet emirul-muminina melekima, pa ga je odbio melek po imenu Fitrus, pa mu je Allah slomio jedno krilo. Kada se rodio Husejn ibn Ali, alejhis-selam, Allah je poslao Džibraila sa 70.000 meleka da čestitaju njegovo rođenje Muhamedu, sallallahu alejhi ve alihi. Prošao... Pročitaj više
Lubenice nasibijke (mrziteljke ehli-bejta)
Kanber mevla Emirlil-muminin je rekao: “Bio sam kod emirlul-muminina kad mu je došao neki čovjek i kazao: “Vladaru vjernika, poželio sam se lubenice.” Emirul-muminin, alejhis-selam, naredio mi je da kupim lubenicu, pa sam se zaputio sa jednim dirhemom i dali su nam tri lubenice. Rasjekao sam jednu, ali je... Pročitaj više
Šiijska literatura potvrđuje da  govor u Gadir Hummu nije  nedvosmislen dokaz ostavljanja vjerskog i političkog imameta Aliji, radijalahu anhu
Potom je ustao Ebul-Hejsem ibnut-Tejhan i kazao: “O Ebu Bekre, svjedočim da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve alihi, naredio Aliji da ustane, pa su ensarije rekle: ‘Učinio je to radi hilafeta.’, a drugi su rekli: ‘Učinio je to kako bi ljudi znali da je on miljenik onoga kome je... Pročitaj više
Patlidžan svjedok vilajeta!
El-Hadž Mirza Husejn en-Nuri et-Tabersi, Mustedrekul-vesa’il ve mustenbetul-mesa’il, str. 430. Od el-Firdusa: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi: „Jedite patlidžan. To je stablo koje sam vidio u Džennetul-Me’va, posvjedočilo je Allahu istinu, meni vjerovjesništvo i Aliji (alejhis-selam) vilajet. Pa, ko ga bude jeo kao bolest, bit će... Pročitaj više
Ko ne priznaje Alijin vilajet, džaba mu ibadet!
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Kitabul-imame, 27/196. 57. Preneseno je od Sadika, od njegovog oca, od njegovog djeda, alejhimus-selam. Kaže: „Vladar vjernika je išao sa Kanberom kroz Mesdžid Kufe, pa je vidio čovjeka kako klanja i Kanber je rekao: „Vladaru vjernika, nisam nikad vidio čovjeka koji ljepše klanja od ovoga!“... Pročitaj više