Tekijja – Allahu najdraži način obožavanja!
Rekao je moj otac, Allah mu oprostio – Pričao nam je Ali ibn Ibrahim, a on od Muhammeda ibn Isa, a on od Junusa ibn Abdurrahmana, a on od Hišama ibn Salima, da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, da je rekao: “Nikad Allah nije obožavan na... Pročitaj više
Samo u duodecimalnom šiizmu: Biti dvoličnjak znači biti vjernik
354 – 7 i rekao je, (Sadik) alejhis-selam:  “Nema vjere onaj ko se ne služi tekijjom (dvoličnjaštvom).” Men la jahduruhul-fekih, 2/80. Izdavač: Darus-Sab i Darut-Tearuf lil-matbuat Pročitaj više
Samo u duodecimalnom šiizmu: ne biti dvoličnjak je kao ne klanjati namaz
  353 – 6 Sadik, alejhis-selam, je rekao: “Kad bih rekao da je ostavljač tekijje (dvoličnjaštva) jednak ostavljaču namaza, kazao bih istinu.” Men la jahduruhul-fekih, 2/80. Izdavač: Darus-Sab i Darut-Tearuf lil-matbuat Pročitaj više
9/10 šiizma je u tekijji (dvoličnjaštvu)
97. Poglavlje o tekijji 2. Od Ibnu ebi Umejra od Hišama ibn Salima od Ebu Amra el-Adžmija da je rekao: Ebu Abdullah, alejhis-selam mi je rekao: “O Amre, devet desetina vjere je u tekijji (dvoličnjaštvu), i nema vjere onaj ko nema tekijje, i tekijja je u svemu osim u... Pročitaj više
Tekijja – ko skriva vjeru biva počašćen od Allaha, ko je propagira biva ponižen
  Sulejman ibn Halid kaže: rekao je Ebu Abdullah, a.s.: “O Sulejmane, ti si na vjeri koju ako skrivaš, bivaš počašćen od Allaha, a onaj ko je javno propagira, biva ponižen!” Muhammed ibn Jakub el-Kulejni El-Usul minel-Kafi, 2/222. Darulul-kutubil-islamijje Pročitaj više
Tukja srušila propise šiizma
Jusuf el-Bahrani El-hadaikun-nadira fi ahkamil-itretit-tahira, str 5. Izdavač: Darul-adva, Bejrut. “U vrlo malo propisa vjere možemo biti potpuno sigurni, zato što su predaje o tome (propisima vjere) pomiješane sa predajama koje su tukja, kao što je priznao sikatul-islam i alemu-ealam Muhammed ibn Jakub el Kulejni u svojoj zbirci el-Kafi.” Pročitaj više