Šejhul-islam Ibn Tejmijje o rafidijama
“Jer od svih sekti najveće neznalice i najveći lažovi i najudaljeniji od poznavanja predaja i logike su rafidije. Oni tekijju smatraju jednim od temelja svoje vjere, a slagali su na ehli-bejt toliko, da to samo Allah može pobrojati.” Medžmu’ul-fetava 13. tom, strana 263. Sakupio i poredao Abdurrahman Muhammed ibn... Pročitaj više
Ajatola Murteza Mutahhiri – Husejna ubile njegove šiije
Nema sumnje da su stanovnici Kufe bili Alijeve šiije. Isto tako i oni koji su ubili Husejna bili su njegove šiije. Ajatola Murteza Mutahhiri el-Melhametul Husejnije 1/129 Izdavač: El-Merkezul-alemi lid-dirasatil-islamijje, Kom, Iran Pročitaj više
Ajatola Murteza Mutahhiri – Husejna su ubile šiije
  ‘Prethodno smo spomenuli ovu priču na ovom mjestu. Mi smo također spomenuli da su Husejnovo ubistvo izvršili muslimani. Šta više, zagonetno je, čudno, i što krajnje privlači pažnju, jeste činjenica da su ga ubile šiije i to samo pedeset godina nakon smrti Allahova Poslanika, a.s.’ Ajatola Murteza Mutahhiri,... Pročitaj više
Merdža Sadik Ruhani o nepostojanu bratstva i nepovredivosti između šiija i oponenata (ehlu-sunneta)
To što je spomenuo naš veliki učitelj, da iz ajeta i predaja proizlazi zabrana ogovaranja brata mumina, podrazumijeva se da nema bratstva i nepovredivosti između nas i oponenata (ehlu-sunneta). Veliki ajatola Sadik Ruhani Minhadžul-fekaha et-ta’liku ala mekasibiš-šejhil-e’azami tom 2., str.12 Pročitaj više
Šiije priznaju izmišljanje hadisa: Ajatola Behbudi o falsifikovanju predaja o identitetu i imenovanju imama
 Iz istraživanja oprečnosti u sistemu imamstva spoznao si da su hadisi koji se prenose, u kojima su imami imenovani, poput hadisa na Fatiminoj ploči i drugih, svi izmišljeni (fabricirani) u vremenu gajbe (nestanka imama) i zbunjenosti, ili malo prije toga. Da su ovi hadisi postojali kod šiija-imamija, oni se... Pročitaj više
Šejhut-Taife u ‘Tehzibul-ahkam’ – Alija, r.a., odobrio „Omerovu novotariju“  – teravih-namaz u džematu
Predaja broj 227: Od Musaddika ibn Sadake od Ammara od Ebu Abdullaha, alejhisselam. Rekao je (Ammar): „Pitao sam ga (tj. Ebu Abdullaha) o (dobrovoljnom, teravih) namazu tokom ramazana u džamijama, pa je rekao: „Kada je Emirul-muminin, alejhis-selam, došao u Kufu, naredio je Hasanu ibn Aliju, alejhis-selam, da poviče među... Pročitaj više
Šiijski rivajet potvrđuje džematsko klanjanje ramazanske nafile (teravije) iza Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem
Predaja broj 205: Od Muhammeda ibn Jahje da je kazao: Bio sam kod Ebu Abdullaha alejhis-selam, pa je upitan da li će u mjesecu ramazanu dodatno klanjati nafile, pa je kazao: „Hoće. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, je nakon jacije ostajao na mjestu gdje je klanjao, pa bi... Pročitaj više
Shodno šiijskoj predaji, Alija (r.a.), odbio priliku da mu se da prisega nakon smrti Allahova Poslanika,  s.a.w.s.
Abbas je kazao: O vođo pravovjernih! O Ebul-Hasane! Na dan kada je preselio Allahov Poslanik, dao sam ti znak da pružiš ruku kako bismo ti dali prisegu, jer ova stvar pripada onome ko prvi dođe do nje, ali ti si me odbio i prisega je data Ebu Bekru… Ebu... Pročitaj više
Tidžani o ustaljenoj praksi pušenja po mesdžidima kod šiija dvanaestoimamija
Mnogo puta ehlu-sunnet kritikuje šiije zbog pušenja unutar mesdžida, i kažu da je to od odvratnih šejtanskih postupaka. Istini na volju ovo je široko rasprostranjen fenomen kod šiija i kada prvi put ulazite u šiijski mesdžid ovaj fenomen vas šokira. Sjećam se da sam i ja bio šokiran i... Pročitaj više
Imam Buharija o namazu iza šiija-rafidija, bračnoj vezi sa njima, mesu koje dolazi od njih
“Svejedno mi je klanjao iza džehmije i rafidije ili klanjao iza židova ili kršćanina. Njima (rafidijama i džehmijama) se ne naziva selam, ne ide im se posjetu, muslimani ne trebaju ženiti njihove žene, niti se muslimanke za njih smiju udavati, oni ne mogu biti svjedoci a meso koje oni... Pročitaj više