Ibn Tejmijje o ubistvu Husejna, radijallahu anhu
  A onaj ko je ubio Husejna ili pomogao da bude ubijen ili je time zadovoljan, na njemu je Allahovo prokletstvo i prokletstvo meleka i svih ljudi, i Allah od njega neće primiti ni obavezno ni dobrovoljno djelo. Tekijuddin ibn Tejmijje r.h.m. Medžmuul-fetava, 4/487. Pročitaj više
Šiijsko viđenje: Od Adema do Muhammeda, alejhis-selam, svi vjerovjesnici su pozivali u Alijin vilajet
Ebu Seid el-Hudri je rekao: Vidio sam Allahovog Poslanika i čuo ga da kaže: “O Alija, Allah nije poslao vjerovjesnika koji nije pozivao u tvoj vilajet, poslušno ili prisilno”. Šejh el-Mufid, El-Ihtisas str. 343 *Naš komentar: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je zapravo rekao: “Zaista laž na mene,... Pročitaj više
Medžlisi opet šokira šiije – Osman r.a. platio Alijin, r.a. mehr Fatimi, r.a.
Rekao je Alija: Pa sam otišao i prodao ga (štit, oklop) za četiri stotine dirhema Osmanu ibn Affanu. Kada sam uzeo dirheme od njega, a on od mene štit, rekao mi je: “Ebul-Hasane, meni ovaj štit nije potrebniji nego tebi, a tebi su ti dirhemi potrebniji nego meni.” Rekao... Pročitaj više
Po metodici ajatole Hullija, Alija, r.a., nije imao pravo na imamet
Hulli kaže: “Šesto: Ebu Bekr je rekao: ‘Zamijenite me, Jer nisam najbolji među vama’, a da je bio imam ne bi mu bilo dozvoljeno da traži smjenu.” (Hulli, Minhadžul-kerama fi ma’rifetil-imama, 1/180) A u djelu Nehdžul-belaga stoji: “Od njegovih, alejhis-selam, riječi kada su mu ljudi htjeli dati bej’u nakon... Pročitaj više
Za duodecimalne šiije sunije su nevjernici
I, molim vas, kakva je razlika između onoga koji nevjeruje u Allaha subhanehu ve teala i Njegovog Poslanika, i onoga koji ne vjeruje u imame, alejhimus-selam, kad je nedvojbeno utvrđeno na osnovu kur’anskih ajeta i jasnih predaja da je vjerovanje u imamet jedan od temelja vjere? Četvrto: na predaje... Pročitaj više
Kod šiija: Poslanik nag (go) jaše devu i vazi ženama u Medini
Od Ebu Džafera (Muhammed el-Bakir), alejhis-selam, da je rekao: “Na dan Kurban bajrama Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, izašao je u Medinu nagog tijela jašući devu i prošao je pored grupe žena, pa se zaustavio pred njima i kazao im: ‘O skupino žena, udjeljujte sadaku i pokoravajte se... Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju zabranu gradnje objekata na kaburima
Njegovim lancem prenosilaca, kaže: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi: “Nemojte uzimati moj kabur za blagdan i ne uzimajte svoje kabure za mesdžide i svoje kuće za kabure, i donosite na mene salavat gdje god bili, jer vaši salavati dospjevaju do mene i vaši selami dospjevaju do... Pročitaj više
Prema šiijama, Poslanika a.s, svojim grudima dojio je njegov amidža Ebu Talib
U hadisu koji je prihvatljiv (mu‘teber) od imama Sadika, alejhis- selam, da je rekao: “Kad se rodio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, nekoliko dana nije mu doneseno mlijeko da ga konzumira, pa ga je Ebu Talib prislonio na svoja prsa i Uzvišeni mu je u njih poslao mlijeko,... Pročitaj više
Zašto su duodecimalne šiije (rafidije) najcrnje tekfirdžije?
  Od Hanana ibn Sadira, od njegovog oca od ebu Džafera, alejhis-selam da je rekao: “Nakon Vjerovjesnika svi ljudi su se odmetnuli (od islama), osim trojice.” – preosilac je upitao: “Koja su to trojica?” Odgovorio je: “Mikdad ibnul-Esved, Ebu Zerr el-Gifari i Selman el-Farisi. Muhammed Ibn Masud Ajjaši, Tefsirul-Ajjaši,... Pročitaj više
Uzvišeni Allah se tokom noći miradža obraćao Poslaniku sa glasom Alije ibn ebi Taliba!
Od Abdullaha ibn Omera da je rekao: Čuo sam da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, upitan: Kojim jezikom ti se obratio tvoj Gospodar u noći miradža? Odgovorio je: Obratio mi se glasom Alije ibn ebi Taliba, pa me nadahnuo da upitam: Gospodaru jesi li mi se to... Pročitaj više