Šiijski muhaddis Saduk, o falsifikovanom šiijskom ezanu i dodavanju riječi poput, “Ešhedu enne Alijjen Velijullah”
“Ovo je vjerodostojan ezan, i ništa od njega ne treba oduzimati niti dodavati. Mufevide*, Allah ih prokleo, falsifikovali su predaje, i dva puta dodali na ezan, “Muhammed i porodica Muhammedova su najbolji od stvorenja”. U nekim predajama nakon riječi, “Svjedočim da je Muhammed Allahov Poslanik”, dodali su dva puta,... Pročitaj više
Tahrif 115. ajeta sure Ta-Ha, još jedna potvrda šiijskog vjerovanja u iskrivljenost Kur’ana
Prenio nam je Husejn ibn Muhammed, od Mualla ibn Muhammeda, od Džafera ibn Muhammeda ibn Abdullaha, od Muhammeda ibn Ise el-Kammija, od Muhammeda ibn Sulejmana, od Abdullaha ibn Sinana, od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam, da je o riječima Uzvišenog, rekao: “A Ademu smo odmah u početku naredili –... Pročitaj više
Zabrana tavafa oko kaburova
Prenio nam je moj otac, Allah mu se smilovao, od Seida ibn Abdullaha, a on Ahmeda ibn Muhammeda ibn Ise, a on od od Muhammeda ibn ebi Umejra, a on od Hamida, a on od Halebija, a on od Ebu Abdullaha, alejhis- selam: “Ne pij stojeći, ne tavafi oko... Pročitaj više
Tekijja – Allahu najdraži način obožavanja!
Rekao je moj otac, Allah mu oprostio – Pričao nam je Ali ibn Ibrahim, a on od Muhammeda ibn Isa, a on od Junusa ibn Abdurrahmana, a on od Hišama ibn Salima, da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, da je rekao: “Nikad Allah nije obožavan na... Pročitaj više
Džafer es-Sadik, r.a.: “Ebu Bekr me rodio dva puta”
Rekao je hafiz ibn el-Ahdar el-Dženabezi, rahimehullah: “Ebu Abdullah Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn Husejn ibn Ali ibn ebu Talib, alejhis selam, es-Sadik. Njegova majka Ummu Ferva, Kariba bintu Kasim, ibn Muhammed ibn Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu. A njena majka je Esma bint Abdurrahman ibn Ebu Bekr... Pročitaj više
Allah stvorio zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu!
Allah tebareke we te ‘ala, stvorio je zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu, te je učinio svetom i blagoslovio je. I nije prestala biti blagoslovljena i sveta između drugih Allahovih stvorenja, i neće to prestati da bude, sve dok je Allah ne učini najboljom zemljom... Pročitaj više
Alija ibn ebi Talib kod duodecimalnih šiija – Vlasnik Dženneta i Vatre
Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Na Sudnjem danu biće postavljen minber kojeg će sva stvorenja vidjeti. Na njemu će stajati čovjek, a sa njegove desne strane će biti melek, i sa njegove lijeve strane će biti melek, koji će stojati sa njim. A onda će onaj sa... Pročitaj više
Posjeta Husejnovom kaburu isto što i posjeta Allahu na Njegovom Aršu
Poglavlje 18: Uistinu onaj ko posjeti Husejnov, a.s. kabur, jednak je onom ko je posjetio Allaha na Njegovom Aršu Prenosi Bešir ed-Dahan da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, kako kaže : “Onaj ko na dan Arefata posjeti Husejnov, alejhis- selam, kabur, kao da je posjetio Allaha... Pročitaj više
Šiijski fikh – Spolni odnos sa ropkinjom dok to neko gleda i čuje
Od Abdullaha ibn Jafura, da je upitan ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), o čovjeku koji ima spolni odnos sa ropkinjom, dok je u kući istovremeno neko ko to gleda i čuje. Imam je odgovorio: ‘Nema smetnje u tome’. El-Hurr el-Amili, Tefsil Wesail eš-Šiia, Knjiga o braku, poglavlje o braku sa... Pročitaj više
Šiijski mu’ta brak sa prostitutkom
Mes’ela 18: Dozvoljen je mut’a brak sa bludnicom, ali je to mekruh (pokuđeno), naročito ako se radi o poznatoj prostitutki, poznatoj po bludničenju. Ako stupi s njom u mut’a, neka joj zabrani razvrat. Ajatola Ruholah Homeini, Tahrirul-wesile, tom 2, 265. str. IZDAVAČ: Ambasada Islamske Republike Iran, Damask, Sirija, 1998. godine. Pročitaj više