Šiije optužuju Ehli-Bejt da su zavidnici
Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabul-hudždže, Darul-Adva’, Bejrut, 1/240. El-Husejn ibn Ebil-Ala’ je rekao: „Čuo sam Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: „Kod mene je el-Džefrul-ebjed (knjiga Bijeli Džefr). Rekao sam: „Šta je u njemu?“ Rekao je: „U njemu je Zebur Davudov, Tevrat Musaov, Indžil Isaov, Suhufi Ibrahimovi, halal... Pročitaj više
Alija kao magarac u šiijskim predajama
  Šejh e-Mufid, el-Ihtisas, str. 317. „O Džabire, imaš li magarca koji će te u jednom danu prenijeti od mašrika do magriba?“ Reko sam: „Allah me učinio žrtvom za tebe, Ebu Džafere, otkud bih ja to imao?!“ Ebu Džafer, alejhis-selam, reče: „To ti je vladar vjernika! Zar nisi čuo... Pročitaj više
Samozvane šiije Ehli-Bejta, prvo ih izdaju, pa ih onda oplakuju
Šejh Tabersi, e-Ihtidžaž 2/25, Menšuraatuš-šerifir-rida, Izdavač: štamparija “Šerijat” Huzejm ibn Šurejk el-Esedi je rekao: „Kad je Ali ibnul-Husejn, Zejnul-abidin došao sa ženama iz Kerbele, a bio je bolestan, okupile su se žene iz Kufe pocijepane odjeće u predjelu prsa, s njima su bili i muškarci, i svi su plakali, pa... Pročitaj više
Tekfir Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhum
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul Envar, poglavlje 72, str. 138. Takribul Me’arif: Od ebu Salaha el- Halebija: Od ebu Alija el Horosanija, od mewle (štićenik, oslobođeni rob) Alije ibnul Husejna, alejhima selam, da je rekao: “Bio sam sa njim alejhis-selam tokom jednog od njegovih osamljivanja pa sam mu rekao: “Ja kod... Pročitaj više
Tekfir majke vjernika, Aiše, radijallahu anha
Tekfir Aiše, radijallahu anha, kao dokaz imameta dvanaest imama Muhammed Tahir ibn Muhammed Husejn eš-Širazi el-Kummi en-Nedžefi El-erbe’in fi imametil-eimmetit-tahirin, str. 615. Četrdeseti dokaz: Ono što je preneseno od sramota neprijatelja Ehlul-Bejta: Od dokaza imameta naših dvanaest imama je to što je Aiša nevjernica i zaslužuje vatru. To proizlazi... Pročitaj više
Poslanik, alejhi selam, ljubio Fatimu, r.a. između dojki
  Ebu Džafer Muhammed ibn Ali Šehr-Ašub es-Serevi el-Mazendarani, Menakibu Ebi Talib, treći tom, strana 334. Od el-Bakira i es-Sadika, alejhimas- selam, da su rekli: „On, sallallahu alejhi ve alihi, ne bi zaspao dok ne bi poljubio Fatimu u obraz, stavio svoje lice među njene dojke, pa joj proučio dovu.“... Pročitaj više
O snovima Vjerovjesnika – Ebu Bekr, Omer i Osman odvraćaju ljude od islama!
Muhammed ibn Ja’kub el-Kulejni Er-Revdatu minel-Kafi, 8. dio, str. 345. Poglavlje o snovima Vjerovjesnika s.a.w.s. Muhammed ibn Jaha, od Ahmeda ibn Muhammeda ibn ‘Ise od Alije ibn Hadida, od Džemila ibn Derradža, od Zurareta, od njih dvojice alejimus-selam, kaže: Jedno jutro Alija, alejhi selam, zatekao je Allahovog Poslanika, sallallahu... Pročitaj više
Abdullah ibn Sebe nije mit! On je utemeljitelj šiijskog imameta!
Niametullah el-Džezairi, El-Envarun-nu’amanije, 2. tom, 234. str., izdavač: Šeriket Čap, Tibriz, Iran. A što se tiče gulata (nastranih) njih je osamnaest skupina: Sebaije Abdullah ibn Sebe je rekao Aliji, alejhis-selam: „Ti si istinski bog!” Alija, alejhis-selam, ga je protjerao u Medain. Rečeno je da je bio židov koji je... Pročitaj više
Kisra mušrik ali ne i u vatri
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Tarihu emiril-mu’minin, 41/214. Alija, alejhis-selam, je došao u Kisrin Ajvan i sjeo. Zatražio je da mu se donese vode u lavoru. Potom je jednom čovjeku kazao: „Stavi ovu lobanju u lavor.“ Potom je kazao: „Zaklinjem te, o lobanjo, da me obavijestiš ko sam ja i... Pročitaj više