Merdža Sadik Ruhani o nepostojanu bratstva i nepovredivosti između šiija i oponenata (ehlu-sunneta)
To što je spomenuo naš veliki učitelj, da iz ajeta i predaja proizlazi zabrana ogovaranja brata mumina, podrazumijeva se da nema bratstva i nepovredivosti između nas i oponenata (ehlu-sunneta). Veliki ajatola Sadik Ruhani Minhadžul-fekaha et-ta’liku ala mekasibiš-šejhil-e’azami tom 2., str.12 Pročitaj više
Šiije priznaju izmišljanje hadisa: Ajatola Behbudi o falsifikovanju predaja o identitetu i imenovanju imama
 Iz istraživanja oprečnosti u sistemu imamstva spoznao si da su hadisi koji se prenose, u kojima su imami imenovani, poput hadisa na Fatiminoj ploči i drugih, svi izmišljeni (fabricirani) u vremenu gajbe (nestanka imama) i zbunjenosti, ili malo prije toga. Da su ovi hadisi postojali kod šiija-imamija, oni se... Pročitaj više
Šejhut-Taife u ‘Tehzibul-ahkam’ – Alija, r.a., odobrio „Omerovu novotariju“  – teravih-namaz u džematu
Predaja broj 227: Od Musaddika ibn Sadake od Ammara od Ebu Abdullaha, alejhisselam. Rekao je (Ammar): „Pitao sam ga (tj. Ebu Abdullaha) o (dobrovoljnom, teravih) namazu tokom ramazana u džamijama, pa je rekao: „Kada je Emirul-muminin, alejhis-selam, došao u Kufu, naredio je Hasanu ibn Aliju, alejhis-selam, da poviče među... Pročitaj više
Šiijski rivajet potvrđuje džematsko klanjanje ramazanske nafile (teravije) iza Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem
Predaja broj 205: Od Muhammeda ibn Jahje da je kazao: Bio sam kod Ebu Abdullaha alejhis-selam, pa je upitan da li će u mjesecu ramazanu dodatno klanjati nafile, pa je kazao: „Hoće. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, je nakon jacije ostajao na mjestu gdje je klanjao, pa bi... Pročitaj više
Shodno šiijskoj predaji, Alija (r.a.), odbio priliku da mu se da prisega nakon smrti Allahova Poslanika,  s.a.w.s.
Abbas je kazao: O vođo pravovjernih! O Ebul-Hasane! Na dan kada je preselio Allahov Poslanik, dao sam ti znak da pružiš ruku kako bismo ti dali prisegu, jer ova stvar pripada onome ko prvi dođe do nje, ali ti si me odbio i prisega je data Ebu Bekru… Ebu... Pročitaj više
Tidžani o ustaljenoj praksi pušenja po mesdžidima kod šiija dvanaestoimamija
Mnogo puta ehlu-sunnet kritikuje šiije zbog pušenja unutar mesdžida, i kažu da je to od odvratnih šejtanskih postupaka. Istini na volju ovo je široko rasprostranjen fenomen kod šiija i kada prvi put ulazite u šiijski mesdžid ovaj fenomen vas šokira. Sjećam se da sam i ja bio šokiran i... Pročitaj više
Imam Buharija o namazu iza šiija-rafidija, bračnoj vezi sa njima, mesu koje dolazi od njih
“Svejedno mi je klanjao iza džehmije i rafidije ili klanjao iza židova ili kršćanina. Njima (rafidijama i džehmijama) se ne naziva selam, ne ide im se posjetu, muslimani ne trebaju ženiti njihove žene, niti se muslimanke za njih smiju udavati, oni ne mogu biti svjedoci a meso koje oni... Pročitaj više
Isnaašerije potvaraju Omera r.a., da je za Poslanika rekao da bunca na smrtnoj postelji, a u svojim djelima prenose, da se Poslanik u toj mjeri „izgubio“ da nije mogao prepoznati vlastite unuke (Hasana i Husejna r.a.)
Zatim je Vjerovjesnik izgubio svijest, pa je ušao Bilal i kazao: „Namaz, Allah da ti se smiluje!“ Allahov Poslanik je izašao i klanjao ljudima namaz kratko, potom je kazao: „Pozovite mi Aliju ibn Ebi Taliba i Usamu ibn Zejda.“ Došao je, pa je stavio jednu ruku na Alijina pleća,... Pročitaj više
Veliki šiijski autoriteti, Kulejni i Kummi vjerovali u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana
Treba da se zna, očigledno je iz riječi sikatul-islama, Muhammeda ibn Jakuba el-Kulejnija da je on vjerovao u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana i izbacivanje (ajeta). Jer je u svojoj knjizi Kitab el-Kafi prenio mnoge hadise koji govore o tome. On je na početku te knjige istakao da vjeruje u hadise... Pročitaj više
Veliki šiijski ajatola Hu’i potvrđuje derogaciju ajeta, iako njegove duodecimalne šiije ne vjeruju u to
Nesh – derogacija u šerijatu dijeli se na tri vrste: derogacija propisa, ali ne i teksta, derogacija teksta, ali ne i propisa, i derogacija oboje. Prvo: Kao Njegove riječi: „O Vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine…“, do Njegovih riječi: „Sada vam Allah... Pročitaj više