Alija, radijallahu anhu, poslan sa svim poslanicima i vjerovjesnicima
“O Alija, Uzvišeni Allah rekao mi je: ‘O Muhammede, sa svim vjero- vjesnicima Aliju sam slao tajno, a sa tobom javno.” U drugom hadisu iz Pečata vjerovjesnika i poslanika navodi se: “Nije bilo poslanika a da Alija s njim nije poslan tajno, a sa mnom je poslan javno.” A... Pročitaj više
Alija, alejhis-selam; Sudija melecima
…od Zejda ibn Wehba, od Abdullaha ibn Mesuda, koji je kazao: Otišao sam do Fatime, salavatullahu alejha, i rekao joj: “Gdje ti je suprug?” Odgovorila je: “Džibril, alejhis-selam, ga je odveo do nebesa.” Upitao sam: “Zbog čega?”. Kazala je: “Grupa meleka se raspravljala o nečem, pa su tražili da... Pročitaj više
Mokraća, izmet i krv nepogrešivih imama nije nečista, a njihova konzumacija štiti od Vatre i garantuje Džennet
“Nema ništa nečisto u mokraći nepogrešivih. Njihova krv, mokraća i izmet su čisti od nečistoće i prljavštine, te nisu od onih stvari kojih se moraš čuvati u namazu i slično. Niti ima smrada u njihovoj mokraći i izmetu, čak, oboje su kao misk. Šta više, ko god popije njihovu... Pročitaj više
Posjeta Husejnovom r.a. kaburu, isto što i posjeta Allahovom Aršu
Poglavlje: Zijaret (posjeta kaburu) na dan Ašure*, prije zalaska sunca… *Od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko god posjeti kabur Husejna ibn Alija, alejhis-selam, na dan Ašure, priznajući njegova prava, biće kao onaj ko je posjetio Allaha na njegovom Aršu (prijestolju).” Autor: Šejh el-Mufid Knjiga: el-Mazar (Manasik el-Mazār), str.... Pročitaj više
Da li je dozvoljeno činiti sedždu Fatimi (r.a.)?
Da li je dozvoljeno činiti sedždu Fatimi (r.a.)? “Zabilježeno je u predajama da je, nakon klanjanja namaza s namjerom traženja pomoći od Fatime Ez-Zehre, obaveza učiniti sedždu. Na toj sedždi treba stotinu puta reći: “Ja Mevlati, ja Fatima, Egisini! – Zaštitnice moja, o Fatima, pomozi mi, izbavi me!” Sasvim... Pročitaj više
Predaja od Alije, r.a. o zabrani mut’a braka, kojeg je autor Amili okarakterisao kao predaju pod plaštom tekijje
…od Zejda ibn Alije, od njegovih predaka, od Alije, alejhis-selam: “Allahov Poslanik je na dan Hajbera zabranio meso domaćeg magarca i mut’a brak.” Autor: El-Hurr el-Amili Knjiga: Wesail eš-Šii’a (poglavlje brak), str. 12.   Pročitaj više
Kod šiija vjernik može biti i homoseksualac, dok je “gornji” pri općenju
346. Upitan je ebu Džafer (Muhammed el-Bakir, peti imam) alejhis-selam. Može li vjernik biti iskušan (homoseksualizmom)? Odgovorio je. “Da. Ali, treba biti gornji, a ne donji” Knjiga: El-Mahasin Poglavlje: Kazna za onoga ko dopusti da mu se “priđe”, str. 201/202., predaja br. 346. Autor: Ahmed ibn Muhammed ibn Halid el-Berki Pročitaj više
Šiijski učenjak Ibn Ebil-Hadid, o poricanju uloge Aiše, r.a. kao potvorene u događaju el-Ifk
Skupina šiija tvrde da ajeti iz sure Nur nisu objavljeni u vezi nje, nego u vezi Marije Koptkinje i potvore za blud sa Esvedom Koptijcem, a njihovo poricanje da su ajeti objavljeni o Aiši, jest poricanje općepoznatih predaja koje su mutevatir. Ibn Ebil-Hadid, Šerhu Nehdžil-belaga, 7/225. Valorizacija: Muhammed Ibrahim... Pročitaj više
Šiijski mufesir Tabatabai, o potvori za blud na Aišu, radijallahu anha
Tumačeći ajete iz sure Nur, u kojima se govori o slučaju potvore na Aišu, radijallahu anha, i gdje se spominje njena nevinost, autor kaže: “…to je dokaz “vanjske nevinosti”, tj. samog šerijatskog propisa o nevinosti, a ne “stvarne nevinosti”. Autor hoće da kaže, da se Aiša, radijallahu anha, smatra... Pročitaj više
Šiijski mufesir Tabatabai o autentičnosti kur’anskog teksta
“…a što se tiče toga da li je Kur’anu nešto oduzeto, to ne možemo kategorički zanijekati …” Dakle autor Tabatabai ne može kategorički da negira, da je od kur’anskog teksta nešto oduzeto! Autor: Muhammed Husejn Tabatabai Knjiga: El-Mizan fi Tefsiril Kur’an Tom 13, str.123 Izdavač: Muessesetul eala lil matbuat,... Pročitaj više