Mokraća, izmet i krv nepogrešivih imama nije nečista, a njihova konzumacija štiti od Vatre i garantuje Džennet
“Nema ništa nečisto u mokraći nepogrešivih. Njihova krv, mokraća i izmet su čisti od nečistoće i prljavštine, te nisu od onih stvari kojih se moraš čuvati u namazu i slično. Niti ima smrada u njihovoj mokraći i izmetu, čak, oboje su kao misk. Šta više, ko god popije njihovu... Pročitaj više
Posjeta Husejnovom r.a. kaburu, isto što i posjeta Allahovom Aršu
Poglavlje: Zijaret (posjeta kaburu) na dan Ašure*, prije zalaska sunca… *Od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko god posjeti kabur Husejna ibn Alija, alejhis-selam, na dan Ašure, priznajući njegova prava, biće kao onaj ko je posjetio Allaha na njegovom Aršu (prijestolju).” Autor: Šejh el-Mufid Knjiga: el-Mazar (Manasik el-Mazār), str.... Pročitaj više
Da li je dozvoljeno činiti sedždu Fatimi (r.a.)?
Da li je dozvoljeno činiti sedždu Fatimi (r.a.)? “Zabilježeno je u predajama da je, nakon klanjanja namaza s namjerom traženja pomoći od Fatime Ez-Zehre, obaveza učiniti sedždu. Na toj sedždi treba stotinu puta reći: “Ja Mevlati, ja Fatima, Egisini! – Zaštitnice moja, o Fatima, pomozi mi, izbavi me!” Sasvim... Pročitaj više
Predaja od Alije, r.a. o zabrani mut’a braka, kojeg je autor Amili okarakterisao kao predaju pod plaštom tekijje
…od Zejda ibn Alije, od njegovih predaka, od Alije, alejhis-selam: “Allahov Poslanik je na dan Hajbera zabranio meso domaćeg magarca i mut’a brak.” Autor: El-Hurr el-Amili Knjiga: Wesail eš-Šii’a (poglavlje brak), str. 12.   Pročitaj više
Kod šiija vjernik može biti i homoseksualac, dok je “gornji” pri općenju
346. Upitan je ebu Džafer (Muhammed el-Bakir, peti imam) alejhis-selam. Može li vjernik biti iskušan (homoseksualizmom)? Odgovorio je. “Da. Ali, treba biti gornji, a ne donji” Knjiga: El-Mahasin Poglavlje: Kazna za onoga ko dopusti da mu se “priđe”, str. 201/202., predaja br. 346. Autor: Ahmed ibn Muhammed ibn Halid el-Berki Pročitaj više
Šiijski učenjak Ibn Ebil-Hadid, o poricanju uloge Aiše, r.a. kao potvorene u događaju el-Ifk
Skupina šiija tvrde da ajeti iz sure Nur nisu objavljeni u vezi nje, nego u vezi Marije Koptkinje i potvore za blud sa Esvedom Koptijcem, a njihovo poricanje da su ajeti objavljeni o Aiši, jest poricanje općepoznatih predaja koje su mutevatir. Ibn Ebil-Hadid, Šerhu Nehdžil-belaga, 7/225. Valorizacija: Muhammed Ibrahim... Pročitaj više
Šiijski mufesir Tabatabai, o potvori za blud na Aišu, radijallahu anha
Tumačeći ajete iz sure Nur, u kojima se govori o slučaju potvore na Aišu, radijallahu anha, i gdje se spominje njena nevinost, autor kaže: “…to je dokaz “vanjske nevinosti”, tj. samog šerijatskog propisa o nevinosti, a ne “stvarne nevinosti”. Autor hoće da kaže, da se Aiša, radijallahu anha, smatra... Pročitaj više
Šiijski mufesir Tabatabai o autentičnosti kur’anskog teksta
“…a što se tiče toga da li je Kur’anu nešto oduzeto, to ne možemo kategorički zanijekati …” Dakle autor Tabatabai ne može kategorički da negira, da je od kur’anskog teksta nešto oduzeto! Autor: Muhammed Husejn Tabatabai Knjiga: El-Mizan fi Tefsiril Kur’an Tom 13, str.123 Izdavač: Muessesetul eala lil matbuat,... Pročitaj više
Šiijski muhaddis Saduk, o falsifikovanom šiijskom ezanu i dodavanju riječi poput, “Ešhedu enne Alijjen Velijullah”
“Ovo je vjerodostojan ezan, i ništa od njega ne treba oduzimati niti dodavati. Mufevide*, Allah ih prokleo, falsifikovali su predaje, i dva puta dodali na ezan, “Muhammed i porodica Muhammedova su najbolji od stvorenja”. U nekim predajama nakon riječi, “Svjedočim da je Muhammed Allahov Poslanik”, dodali su dva puta,... Pročitaj više
Tahrif 115. ajeta sure Ta-Ha, još jedna potvrda šiijskog vjerovanja u iskrivljenost Kur’ana
Prenio nam je Husejn ibn Muhammed, od Mualla ibn Muhammeda, od Džafera ibn Muhammeda ibn Abdullaha, od Muhammeda ibn Ise el-Kammija, od Muhammeda ibn Sulejmana, od Abdullaha ibn Sinana, od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam, da je o riječima Uzvišenog, rekao: “A Ademu smo odmah u početku naredili –... Pročitaj više