Medžlisi o Kur’anu od 17.000 ajeta
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Mir’atul-ukul, 12/525, Darul-kutub islamijje, Teheran, drugo izdanje   “Dvadeset i osmi hadis: muvessak (treća kategorija pouzdanog hadisa kod duodecimalnih šiija – ispod sahiha i hasena). U nekim pisanim primjercima umjesto Hišama ibn Salima stoji Harun ibn Muslim. Dakle, predaja je sahih (vjerodostojna). Nije skriveno da ova predaja... Pročitaj više
O iskrivljenosti 71. ajeta sure el-Ahzab
O iskrivljenosti 71. ajeta sure el-Ahzab Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, el-Usul minel-Kafi, 1/414. Ebu Abdullah, alejhis-selam, o Allahovim, azze ve dželle, riječima: „A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao u pogledu vilajeta Alije i imama nakon njega, postići će veliki uspjeh.“* (Ahzab, 71) – rekao je:... Pročitaj više
Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr!
Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr! Niametullah el-Džezairi, El-Envarun-nu’manije, 2/278 Mi nemamo ništa zajedničko sa sunnijama: Ni Boga, ni Poslanika, ni imama, zato što oni kažu da je njihov Gospodar onaj čiji je Vjerovjesnik bio Muhammed, a njegov halifa Ebu Bekr. Mi kažemo:... Pročitaj više
Omalovažavanjem Poslanikovog, alejhi selam, sina Ibrahima šiije veličaju Husejna, r.a.
Ebu Džafer Muhammed ibn Ali ibn Šehr-Ašub es-Serevi, Menakibu Ebi Talib, str. 88/89. Od Ibn Abbasa da je rekao: “Bio sam kod Vjerovjesnika, a na njegovom lijevom krilu je bio njegov sin Ibrahim, a na desnom krilu je bio Husejn ibn Ali. Ljubio je čas jednog čas drugog. U tom... Pročitaj više
Šiije opisuju Aliju
Ebul-Hasan Ali ibn Ibrahim el-Kummi, Tefsirul-Kummi Izdavač: Menšuratul-e’ala lil-matbu’at, Bejrut, 2/313. Ko god bi Allahovom Posalaniku, sallallahu alejhi ve alihi, spomenuo (zaprosio) Fatimu, alejhas-selam, od bi se okrenuo od njega (odbio bi), pa su ljudi odustali. Kad je odlučio da je uda za Aliju, povjerio joj se, a ona... Pročitaj više
Šiije optužuju Ehli-Bejt da su zavidnici
Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabul-hudždže, Darul-Adva’, Bejrut, 1/240. El-Husejn ibn Ebil-Ala’ je rekao: „Čuo sam Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: „Kod mene je el-Džefrul-ebjed (knjiga Bijeli Džefr). Rekao sam: „Šta je u njemu?“ Rekao je: „U njemu je Zebur Davudov, Tevrat Musaov, Indžil Isaov, Suhufi Ibrahimovi, halal... Pročitaj više
Alija kao magarac u šiijskim predajama
  Šejh e-Mufid, el-Ihtisas, str. 317. „O Džabire, imaš li magarca koji će te u jednom danu prenijeti od mašrika do magriba?“ Reko sam: „Allah me učinio žrtvom za tebe, Ebu Džafere, otkud bih ja to imao?!“ Ebu Džafer, alejhis-selam, reče: „To ti je vladar vjernika! Zar nisi čuo... Pročitaj više
Samozvane šiije Ehli-Bejta, prvo ih izdaju, pa ih onda oplakuju
Šejh Tabersi, e-Ihtidžaž 2/25, Menšuraatuš-šerifir-rida, Izdavač: štamparija “Šerijat” Huzejm ibn Šurejk el-Esedi je rekao: „Kad je Ali ibnul-Husejn, Zejnul-abidin došao sa ženama iz Kerbele, a bio je bolestan, okupile su se žene iz Kufe pocijepane odjeće u predjelu prsa, s njima su bili i muškarci, i svi su plakali, pa... Pročitaj više
Tekfir Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhum
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul Envar, poglavlje 72, str. 138. Takribul Me’arif: Od ebu Salaha el- Halebija: Od ebu Alija el Horosanija, od mewle (štićenik, oslobođeni rob) Alije ibnul Husejna, alejhima selam, da je rekao: “Bio sam sa njim alejhis-selam tokom jednog od njegovih osamljivanja pa sam mu rekao: “Ja kod... Pročitaj više
Tekfir majke vjernika, Aiše, radijallahu anha
Tekfir Aiše, radijallahu anha, kao dokaz imameta dvanaest imama Muhammed Tahir ibn Muhammed Husejn eš-Širazi el-Kummi en-Nedžefi El-erbe’in fi imametil-eimmetit-tahirin, str. 615. Četrdeseti dokaz: Ono što je preneseno od sramota neprijatelja Ehlul-Bejta: Od dokaza imameta naših dvanaest imama je to što je Aiša nevjernica i zaslužuje vatru. To proizlazi... Pročitaj više