Sve nešiije su otpadnici i bez prava na zekat
Sharif al-Murtaza Resa’iluš-Šerifil-Murteda, el-Medžmu’atul-ula, str. 225. Po konsenzusu šiijske uleme svi osim njih su otpadnici i bez prava na zekat “I nije ispravno da ga udijeli(zekat) osim siromahu koji priznaje vilajet vladara vjernika(Alije), alejhis-selam, a ako ga dadne nekom drugom, obavezan ga je dati ponovo. Objašnjenje toga je sljedeće:... Pročitaj više
Šiijsko vjerovanje da niko osim šiija nije u vjeri islamu
  Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabul Hudžedže, 1/223. Izdavač: Darul-Adva’, Bejrut „… i naše šiije su zapisane po svojim imenima i imenima svojih očeva. Allah je od nas i od njih uzeo čvrstu obavezu i oni će biti dovedeni gdje mi budemo dovedeni i uvedeni gdje mi budemo... Pročitaj više
Rijeke mogu vjernice i rijeke nevjernice kod šiija
Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Furu’ul-Kafi, Kitabul-ešribe. 6/391. Nekolicina naših ashaba od Ahmeda ibn Muhammeda od Abdullaha ibn Ibrahima el Meda’inija od Ebul-Hasana, alejhis-selam, da je rekao: „Dvije su rijeke vjernice, a dvije su nevjernice. Dvije vjernice su Eufrat i egipatski Nil, a dvije nevjernice su Tigris i rijeka Belh.“ Pročitaj više
Šiijski šejh Nedžaši posthumno piše knjige
Ahmed ibn Ali en-Nedžaši el-Kufi el-Essedi, Ridžalun-Nedžaši, str. 334. Za jednog šiijskog raviju, čuveni šejh en-Nedžaši, kojeg šiijska ulema smatra najvjerodostojnijim prvakom u nauci o prenosiocima hadisa, kaže: „Umro je, Allah mu se smilovao, u subotu, 16. Ramazana, 463. hidžretske godine i ukopan je u svojoj kući.“ To ne... Pročitaj više
Namaz prema kaburu, leđa prema Kabi
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, 100/135. „… a ako pripada nekom od imama, sallallahu alejhim, onda (će klanjati dva rekata) kod njegove glave. Dozvoljeno mu je da ta dva rekata klanja u mesdžidu na tom mjestu, a prenosi se da ima olakšicu da dva rekata klanja prema kaburu, čak i... Pročitaj više
Kako i zašto se dešava zemljotres?
„Kit koji nosi (planetu) Zemlju pomislio je kako on nosi Zemlju svojom snagom, pa mu je Allah Uzvišeni poslao kita manjeg od pedlja, a većeg od miša. Mali kit je ušao u njegovu nozdrvu i ovaj se stresao. Ostao je tako četrdeset dana, potom se Allah, azze ve dželle,... Pročitaj više
Jedenje blata sa Husejnovog kabura
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Kitabul-mezar, 101/132. Ebu Abdullah, alejhis-selam, je kazao: „Zaista, blato Husejnovog, alejhis-selam, kabura je mubarek misk. Ko ga od naših šiija pojede, bit će mu lijek za svaku bolest, a ko ga pojede od naših neprijatelja, istopit će se kao što se topi salo.“ Pročitaj više
Abdullah ibn Sebe nije mit! On je utemeljitelj šiijskog imameta!
Niametullah el-Džezairi, El-Envarun-nu’amanije, 2. tom, 234. str., izdavač: Šeriket Čap, Tibriz, Iran. A što se tiče gulata (nastranih) njih je osamnaest skupina: Sebaije Abdullah ibn Sebe je rekao Aliji, alejhis-selam: „Ti si istinski bog!” Alija, alejhis-selam, ga je protjerao u Medain. Rečeno je da je bio židov koji je... Pročitaj više
Kisra mušrik ali ne i u vatri
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Tarihu emiril-mu’minin, 41/214. Alija, alejhis-selam, je došao u Kisrin Ajvan i sjeo. Zatražio je da mu se donese vode u lavoru. Potom je jednom čovjeku kazao: „Stavi ovu lobanju u lavor.“ Potom je kazao: „Zaklinjem te, o lobanjo, da me obavijestiš ko sam ja i... Pročitaj više