Allahovo ime “Ah”
Ebu Ishak el-Huzai od svog oca da je rekao: “Došao sam sa Ebu Abdullahom (Džafer Sadik), alejhis-selam, u posjetu kod nekog njegovog bolesnog štićenika koji je mnogo govorio ‘ah, ah’, pa sam mu rekao: “Podsjećam te na tvog Gospodara – da od njega tražiš izbavljenje.”, pa je Ebu Abdullah,... Pročitaj više
Rikula/rukola (Eruca sativa) –  Zabranjena salata u šiizmu
1 – Deaimul-islam: Od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi, da je kazao: “Cikorija/radić je za nas, a rikula/rukola za Beni Umejje. I kao da gledam kako joj je korijenje u Vatri.” 2 – El-Kutb ed-Ravendi u Ed-Deavat: Od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve alihi, da je rekao: “Ko pojede... Pročitaj više
Jadni vrabac – šiije ga mrze samo zato što je sunija
Njegove, alejhis-selam, riječi: “Pa im je predočen vilajet nas ehli-bejta” ukazuje na ono što smo ranije spominjali – da je Allah Uzvišeni neživim tvarima dao neku vrstu osjećaja i razumijevanja pomoću kojeg spoznaju svog Stvoritelja i Tvorca, slave Ga, i na taj način Njegove evlije spoznaju dokaze protiv stvorenja... Pročitaj više
Zemlja s Husejnovog kabura (Kerbele) smiruje uzburkana mora
41 – Ono što je isprobano za smirivanje mora kad se uzburkaju njegovi valovi 1. Baci u njega (uzburkano more) nešto malo husejnijske zemlje, neka je na njega najvredniji salavat i najljepši pozdrav, pa će se time smiriti Allahovom dozvolom. To je isprobano (kao metoda za smirivanje uzburkanog mora)... Pročitaj više
Magarac Ufejr – prenosilac šiijskog hadisa
  I vladar vjernika, alejhis-selam, je spomenuo da je prva životinja koja je umrla nakon smrti Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve alihi, (magarac) Ufejr. U momentu smrti Allahovog Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, on se otrgao s povoca i počeo je juriti dok nije došao do bunara Beni Hatme... Pročitaj više
Šiijske predaje o općenju u ženin anus a koje pripisuju imamima Ehli-bejta – analni odnos ne kvari ženin post niti se dužna gusuliti
  2. Ibn Mahbub od nekih kufljana da je Ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam, o ženi sa kojom čovjek opći u zadnjicu dok ona posti, kazao: “Njen post nije pokvaren niti je dužna ogusuliti se.” 3. Muhammed ibn Ahmed od Ahmeda ibn Muhammeda od Alija ibnul-hakema od nekog čovjeka... Pročitaj više
Šiijske predaje o općenju u ženin anus a koje pripisuju imamima Ehli-bejta
Ahmed od El-Burkija da je Ebu Abdullah(Džafer es-Sadik), alejhis-selam, rekao: “Ako čovjek opći sa ženom u zadnjicu, pa ne svrši, nisu dužni ogusuliti se ni on ni ona, a ako svrši, on je dužan ogusuliti se, a ona se ne treba gusuliti.” Fejdullah el-Kašani, El-Vafi, knjiga 6. Izdavač: Mektebetul-... Pročitaj više
Šta šiijska akida uči svoje sljedbenike o stanovnicima Mekke i Medine
4. Brojni naši drugovi, od Ahmeda ibn Muhammeda ibn Halida, od Osmana ibn Ise, od Semae, od Ebu Besira, od jednog od dvojice (imama), alejhis-selam: “Zaista su stanovnici Mekke otvoreni nevjernici u Allaha, a stanovnici Medine su poganiji od stanovnika Mekke. Poganiji su od njih sedamdeset puta.” *Ebu Besir... Pročitaj više
Zemlja Kabe nek bude poput poniženog i bezvrijednog repa
  Ebu Abdullah, alejhis-selam, je rekao: “Zemlja Kabe je kazala: ‘Ko mi je ravan, kad je na meni izgrađena Allahova kuća, ljudi mi dolaze u hodočašće iz svih krajeva i učinjena sam Allahovim sigurnim Haremom!?’ Allah joj je objavio: ‘Prestani s tim! Zaista vrijednost koja je tebi data u... Pročitaj više
HOMEINI o misiji Muhammeda, alejhi-selam i ostalih Vjerovjesnika, te njihovoj nesposobnosti za ispunjavanje iste
Autor: Ajatolah Ruhollah Homeini Knjiga: Muhtarat min ehadisi ve hitabat el-imam El-Homeini, 2/43. “Pitanje odsutnosti imama (gajbetul-imam) veoma je važno pitanje, koje nam objašnjava mnoge stvari. Između ostalog, otkriva nam da za ostvarivanje i realizaciju velikog zadatka i misije kao što je ova – a to je sprovedba istinske... Pročitaj više