Posjeta Husejnovom kaburu isto što i posjeta Allahu na Njegovom Aršu
Poglavlje 18: Uistinu onaj ko posjeti Husejnov, a.s. kabur, jednak je onom ko je posjetio Allaha na Njegovom Aršu Prenosi Bešir ed-Dahan da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, kako kaže : “Onaj ko na dan Arefata posjeti Husejnov, alejhis- selam, kabur, kao da je posjetio Allaha... Pročitaj više
Šiijski fikh – Spolni odnos sa ropkinjom dok to neko gleda i čuje
Od Abdullaha ibn Jafura, da je upitan ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), o čovjeku koji ima spolni odnos sa ropkinjom, dok je u kući istovremeno neko ko to gleda i čuje. Imam je odgovorio: ‘Nema smetnje u tome’. El-Hurr el-Amili, Tefsil Wesail eš-Šiia, Knjiga o braku, poglavlje o braku sa... Pročitaj više
Šejhut-Taife u ‘Tehzibul-ahkam’ – Alija, r.a., odobrio „Omerovu novotariju“  – teravih-namaz u džematu
Predaja broj 227: Od Musaddika ibn Sadake od Ammara od Ebu Abdullaha, alejhisselam. Rekao je (Ammar): „Pitao sam ga (tj. Ebu Abdullaha) o (dobrovoljnom, teravih) namazu tokom ramazana u džamijama, pa je rekao: „Kada je Emirul-muminin, alejhis-selam, došao u Kufu, naredio je Hasanu ibn Aliju, alejhis-selam, da poviče među... Pročitaj više
Šiijski rivajet potvrđuje džematsko klanjanje ramazanske nafile (teravije) iza Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem
Predaja broj 205: Od Muhammeda ibn Jahje da je kazao: Bio sam kod Ebu Abdullaha alejhis-selam, pa je upitan da li će u mjesecu ramazanu dodatno klanjati nafile, pa je kazao: „Hoće. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, je nakon jacije ostajao na mjestu gdje je klanjao, pa bi... Pročitaj više
Tidžani o ustaljenoj praksi pušenja po mesdžidima kod šiija dvanaestoimamija
Mnogo puta ehlu-sunnet kritikuje šiije zbog pušenja unutar mesdžida, i kažu da je to od odvratnih šejtanskih postupaka. Istini na volju ovo je široko rasprostranjen fenomen kod šiija i kada prvi put ulazite u šiijski mesdžid ovaj fenomen vas šokira. Sjećam se da sam i ja bio šokiran i... Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju zabranu gradnje objekata na kaburima
Njegovim lancem prenosilaca, kaže: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi: “Nemojte uzimati moj kabur za blagdan i ne uzimajte svoje kabure za mesdžide i svoje kuće za kabure, i donosite na mene salavat gdje god bili, jer vaši salavati dospjevaju do mene i vaši selami dospjevaju do... Pročitaj više
Uzvišeni Allah se tokom noći miradža obraćao Poslaniku sa glasom Alije ibn ebi Taliba!
Od Abdullaha ibn Omera da je rekao: Čuo sam da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, upitan: Kojim jezikom ti se obratio tvoj Gospodar u noći miradža? Odgovorio je: Obratio mi se glasom Alije ibn ebi Taliba, pa me nadahnuo da upitam: Gospodaru jesi li mi se to... Pročitaj više
Šiije dvanaestoimamije Aliji, radijallahu anhu, pripisuju mizoginiju (mržnju / odbojnost prema ženama)
I rekao je (Alija), alejhis- selam: “Žena je sva zlo, a najveće zlo u njoj je to što se ne može bez nje.” Komentator u fusnoti br. 2: Žena je sva zlo – jer posjeduje osobine iz kojih proizlazi zlo. A to je zbog toga što je nepotupnog razuma... Pročitaj više
Žena je škorpija u lijepoj odjeći, smatrao je Alija (r.a.) po duodecimalnim šiijama
61 – i rekao je (Alija), alejhis-selam: “Žena je škorpija u lijepoj odjeći.” (Komentator u fusnoti br. 5: znači: koja se lijepo odijeva.) Nehdžul-belaga, str. 636.Komentar: sejjid Muhammed Husejni Širazi. Izdavač: Darul-ulum. Pročitaj više
Šiijski autoriteti o nebulozama šiijskih autoriteta u hadiskoj nauci
Također, on kaže ‘ovaj hadis je daif (slab, nepouzdan), jer ga prenosi taj i taj prenosilac koji je daif’, a onda vidiš da na nebrojeno mnogo mjesta postupa po predaji koju prenosi baš taj prenosilac, pa čak i onaj koji je manje pouzdan od njega. Često puta neki hadis... Pročitaj više