Šiije priznaju izmišljanje hadisa: Ajatola Behbudi o falsifikovanju predaja o identitetu i imenovanju imama
 Iz istraživanja oprečnosti u sistemu imamstva spoznao si da su hadisi koji se prenose, u kojima su imami imenovani, poput hadisa na Fatiminoj ploči i drugih, svi izmišljeni (fabricirani) u vremenu gajbe (nestanka imama) i zbunjenosti, ili malo prije toga. Da su ovi hadisi postojali kod šiija-imamija, oni se... Pročitaj više
Fiktivni Mehdi muntezar – šerijatski recenzent zbirke El-Kafi
  Neke šiije iz zabačenih predijela tražile su od njega da napiše knjigu Kafi, jer se nalazio među onima sa kojima je razmjenjivao mišljenje i podsjećao se i u čije znanje je imao povjerenje. Neki učenjaci vjeruju da je izložen (na pregled) Kaimu (Mehdiju), alejhis-selam, pa ga je pohvalio... Pročitaj više
Nebesa i Zemlja mu stoje u ruci, vlada kosmosom, a strah ga od ubistva! – Zašto se šiijski Mehdi skrio u pećinu!?
9. … rekao je Zurara da je čuo Ebu Abdullaha da kaže: “El-Kaim (Mehdi) će imati gajbu(nestanak) prije nego što se pojavi!”. Upitao sam: Zašto?. Odgovorio je: “Zbog straha za ovo.” – pa se uhvatio za stomak misleći na ubistvo. Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel Kafi, 1/208. Pročitaj više
Nebesa i Zemlja stoje u desnoj ruci šiijskog Mehdije!
Sejjid Muhammed Husejni Širazi Knjiga: Dua vel Zijare(Dove i adabi kod posjećivanja kaburova) Poglavlje: Posjeta imama Mehdija Str. 801 “Znajte da je imam Hudždže (dokaz), uistinu živ i prisutan, on je taj koji ima pravo i obavezu svih ljudi da mu se pokoravaju, i obaveza je svim ljudima da... Pročitaj više
Pojava šiijskog Mehdije na dan Nevruza, Nove Godine perzijskih medžusija
Ed-Dua’li imamiz-zeman, str. 94., Izdavač: Merkez Bekijetillahil-E’azam El-Mu’alla prenosi od imama Sadika, alejhi selam: Nevruz je dan u kojem mi (Ehlul-bejt) očekujemo ponovno pojavljivanje(Mehdija), jer to je jedan od naših dana kojeg su očuvali Perzijanci a vi nemarno zapostavili. Pročitaj više
Perzijsko-medžusijski korijeni šiijskog Mehdije
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Bihar el-Envar, tom 51. str. 164. Nakon što su perzijanci poraženi u bitci kod Kadisijje, Kisra bjaše obaviješten o tome, te da je Rustem zarobljen. Mislio je da su Rustem i perzijanci ubijeni, dok ga nisu obavijestili o gubitku oko 50.000. Na to, pobježe ka svojim i... Pročitaj više