Medžlisi o Kur’anu od 17.000 ajeta
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Mir’atul-ukul, 12/525, Darul-kutub islamijje, Teheran, drugo izdanje   “Dvadeset i osmi hadis: muvessak (treća kategorija pouzdanog hadisa kod duodecimalnih šiija – ispod sahiha i hasena). U nekim pisanim primjercima umjesto Hišama ibn Salima stoji Harun ibn Muslim. Dakle, predaja je sahih (vjerodostojna). Nije skriveno da ova predaja... Pročitaj više
O iskrivljenosti 71. ajeta sure el-Ahzab
O iskrivljenosti 71. ajeta sure el-Ahzab Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, el-Usul minel-Kafi, 1/414. Ebu Abdullah, alejhis-selam, o Allahovim, azze ve dželle, riječima: „A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao u pogledu vilajeta Alije i imama nakon njega, postići će veliki uspjeh.“* (Ahzab, 71) – rekao je:... Pročitaj više
Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr!
Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr! Niametullah el-Džezairi, El-Envarun-nu’manije, 2/278 Mi nemamo ništa zajedničko sa sunnijama: Ni Boga, ni Poslanika, ni imama, zato što oni kažu da je njihov Gospodar onaj čiji je Vjerovjesnik bio Muhammed, a njegov halifa Ebu Bekr. Mi kažemo:... Pročitaj više