“Inna enzelnahu fi lejletil-kadr”, kod šiija znači: Mi smo ga objavili u Allahovoj Fatimi
Od Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: “‘Inna enzelnahu fi lejletil-Kadr (Mi smo ga objavili u noći el-Kadr)’ – noć je Fatima, a Kadr je Allah. Pa, ko istinski spozna Fatimu, otkrio je lejletul-kadr. Ona je nazvana Fatimom jer su ljudi spriječeni da je spoznaju.”* Ovo je tekst hadisa,... Pročitaj više
Alija komarac, Poslanik ono što je iznad njega
Rekao je Sadik, alejhis-selam: ” Kaže Uzvišeni: „Allah se ne ustručava da za primjer navede komarca ili nešto iznad njega.“ es-Sadik kaže: Rekao mi je moj otac da je čuo od en-Nudr-a ibn Suvejda od el-Kasima ibn Sulejmana od Mu’ula ibn Hanisa od imama ebu Abdullaha, alejhis-selam. “Ovim primjerom... Pročitaj više
Šejhut-taife et-Tusi i iskrivljenost Kur’ana
Autor: Šejhut-taife Ebu Džafer Muhammed ibnul-Hasan et-Tusi Knjiga: Tehzibul-ahkam fi šerhil-Muknaati liš-šejhil-Mufid, 1/57. Izdavač: Darul-Adva’, Bejrut. Hejsem ibn Urve et-Temimi je rekao: „Pitao sam Ebu Abdullaha, alejhis-selam, o riječima Uzvišenog ‘operite svoja lica i ruke DO IZA lakata’, pa je kazao: ‘Nije objavljeno tako, nego: ‘Operite svoja lica i... Pročitaj više
Džezairi potvrđuje šiijsko vjerovanje da potpuni Kur’an posjeduje samo Mehdi
  Autor: Niametullah el-Džezairi Knjiga: El-Envarun-Nu’manije, 2 dio, str. 360 Izdavač: Menšurat muessesetul-eala lil-matbuat, Bejrut, Liban Peto: U brojnim predajama potvrđeno je da niko nije sakupio Kur’an onako kako je objavljen, osim vladara vjernika, alejhis- selam, i to po vasijetu (oporuci), Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve alihi. Nakon njegove smrti,... Pročitaj više
Veliki šiijski učenjak, Niametullah el-Džezairi o iskrivljenosti Kur’ana
” Niametullah el-Džezairi, (1050.h / 1640 – 1112.h/ 1701) El-Envarun-nu’amanije, 1/97. “I nemoj se čuditi mnoštvu predaja koje su izmislili, jer oni su nakon Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we alihi, mijenjali i korigirali u vjeri ono što je veće od toga. Kao što su njihove korekcije Kur’ana, iskrivljivanje njegovih riječi,... Pročitaj više
Orginalni Kur’an imao čak 17.000 ajeta!
Muhammed ibn Ja’kub el-Kulejni Er-Revdatu minel-Kafi 2, str. 634. Ali ibnul-Hakem od Hišama ibn Salima da je Ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam, rekao: “Zaista Kur’an s kojim je Džibril, alejhis-selam, došao Muhammedu, sallallahu alejhi ve alihi, je(imao) 17.000 ajeta.” Pročitaj više
O brisanju šestorice ljudi iz Kur’ana
Obrisanju šestorice ljudi iz Kur’ana Ebul-Kasim el-Mevsevi el-Hu’i, Mu’džemu ridžalil-hadis, 15/257. Ebu Abdullah, alejhis-selam, je rekao: „Allah je u Kur’anu objavio sedmericu po njihovim imenima, pa su kurejšije izbrisale šestericu, a ostavili Ebu Leheba.“ Ebul-Kasim el-Mevsevi El-Hu’i*, Mu’džemu ridžalil-hadis, 15/257. *Ajatolah Ebul Kasim el Mevsevi El-Hu’i,(1899 – 1992). Utjecajni... Pročitaj više
Šiijski učenjak, El-Kašani o iskrivljenosti Kur’ana
  Feidullah el-Kašani, es-Safi fi tefsiril Kur’an, 1/44. “Kažem: Iz ovih i drugih predanja koja se navode od Ehli-bejta zaključuje se da Kur’an koji se danas nalazi kod ljudi nije potput i onakav kakav je objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem. U njemu ima suprotnih stvari u odnosu na... Pročitaj više
O iskrivljenosti ajeta u suri Ali-Imran 2
Ebu Ali el-Fadl ibnul-Hasan et-Tabersi, Medžme’ul-bejan fi tefsiril-Kur’an, str. 807. Komentirajući ajete: „Neka među vama bude ummet (grupa onih) koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.“ (Ali Imran, 104) „Vi ste ummet (narod) najbolji od... Pročitaj više
O iskrivljenosti 33. ajeta u suri Ali-Imran
O iskrivljenosti ajeta u suri Ali-Imran Muhammed Husejn el-E’alami el-Ha’iri, Da’iretul-me’arifiš-ši’jjetul-amme, 1/364. El-Me’mun je upitao er-Rida’a, alejhis-selam: „Je li Allah odlikovao itru (Poslanikovu porodicu) nad ostalim ljudima?“ Odgovorio mu je, alejhis-selam: „Allah Uzvišeni jasno je u muhkemu(jasnim ajetima) Svoje Knjige ukazao na odabranost itre nad ostalim ljudima.“ El-Me’mun je upitao:... Pročitaj više