Šiijski hadis koji ruši temelje šiijskog vjerovanja
Ako se u hadisu misli na Aliju, hadis poriče bezgrešnost imama, a ako se ne misli na njega, hadis pobija teoriju vesijeta i imameta. Hanan ibn ibn Sedir es-Sajrefi veli: “Čuo sam Ebu Abdullaha (es-Sadik), a.s., da je rekao: ‘Vjerovjesniku, s.a.v.a, nagoviještena je smrt dok je još bio zdrav.... Pročitaj više
Alija, radijallahu anhu, priznaje da je griješan, a duodecimalne šiije tvrde da je bezgrešan – kome vjerovati?!
Ebul-Husejn ibn Mejsem prenosi da mu je njegov otac (Mejsem) pričao: “Jedne noći sjedio sam sa svojim mevlom vladarom vjernika, alejhis-selam, pa je izašao iz Kufe. Išao je sve dok nije došao do mesdžida el-Džufi. Okrenuo se prema kibli, klanjao je četiri rekata, a kada je predao selam i... Pročitaj više