Homeini o stepenu imama u dvanaesto imamijskom šiizmu
Ajatollah Ruhollah Homeini, El-Hukumetul-islamijje, str. 93 “Od stvari koje je u našem mezhebu nužno poznavati i u njih vjerovati jeste i to da niko ne može postići duhovne stepene imama(vođa), pa čak ni (Allahu) bliski melek, niti poslani Vjerovjesnik. Pročitaj više
Šiije nas pozivaju u slijeđenje imama, a imami nas pozivaju na slijeđenje Kur’ana i Sunneta
  Ebul-Fadl Ali ibn Hasan et-Tabersi, Miškatul-envar fi gurerul-ahbar, str. 152. Od Ebu Abdullaha, od njegovih predaka, od Alije, alejhimus-selam, da je rekao: „Zaista na svakoj istini je činjenica (hakika) i na svakoj ispravnosti je nur, pa što se slaže s Allahovom Knjigom – uzmite ga, i što je... Pročitaj više