Homeini optužuje Poslanika, alejhis-selam, da nije dostavio istinu o pitanju imameta, onako kako mu je Allah naredio!
Autor: Ajatolah Ruhollah Homeini Knjiga: Kešful-esrar, str. 155. Izdavač: Darul Ammar, 3. izdanje, Amman,1988. god. Komentarišući Kur’anski ajet iz sure el-Maide: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” Homeini kaže: “Jedno je jasno. Da je Vjerovjesnik... Pročitaj više
Homeini o stepenu imama u dvanaesto imamijskom šiizmu
Ajatollah Ruhollah Homeini, El-Hukumetul-islamijje, str. 93 “Od stvari koje je u našem mezhebu nužno poznavati i u njih vjerovati jeste i to da niko ne može postići duhovne stepene imama(vođa), pa čak ni (Allahu) bliski melek, niti poslani Vjerovjesnik. Pročitaj više
Šiije nas pozivaju u slijeđenje imama, a imami nas pozivaju na slijeđenje Kur’ana i Sunneta
  Ebul-Fadl Ali ibn Hasan et-Tabersi, Miškatul-envar fi gurerul-ahbar, str. 152. Od Ebu Abdullaha, od njegovih predaka, od Alije, alejhimus-selam, da je rekao: „Zaista na svakoj istini je činjenica (hakika) i na svakoj ispravnosti je nur, pa što se slaže s Allahovom Knjigom – uzmite ga, i što je... Pročitaj više