Negiranje šiijskog imameta gore od negiranja vjerovjesništva
Imamet je opća milost, a vjerovjesništvo posebna (od Allaha), jer je moguće da u nekom vremenskom periodu ne bude vjerovjesnika, ali nije moguće biti bez živog imama. A poricanje opće milosti je gore od poricanja posebne milosti, i na to ukazuje Sadik (Džafer es-Sadik), vezano za negiranje postulata imameta,... Pročitaj više
Posjeta Husejnovom kaburu isto što i posjeta Allahu na Njegovom Aršu
Poglavlje 18: Uistinu onaj ko posjeti Husejnov, a.s. kabur, jednak je onom ko je posjetio Allaha na Njegovom Aršu Prenosi Bešir ed-Dahan da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, kako kaže : “Onaj ko na dan Arefata posjeti Husejnov, alejhis- selam, kabur, kao da je posjetio Allaha... Pročitaj više
Šiije priznaju izmišljanje hadisa: Ajatola Behbudi o falsifikovanju predaja o identitetu i imenovanju imama
 Iz istraživanja oprečnosti u sistemu imamstva spoznao si da su hadisi koji se prenose, u kojima su imami imenovani, poput hadisa na Fatiminoj ploči i drugih, svi izmišljeni (fabricirani) u vremenu gajbe (nestanka imama) i zbunjenosti, ili malo prije toga. Da su ovi hadisi postojali kod šiija-imamija, oni se... Pročitaj više
Shodno šiijskoj predaji, Alija (r.a.), odbio priliku da mu se da prisega nakon smrti Allahova Poslanika,  s.a.w.s.
Abbas je kazao: O vođo pravovjernih! O Ebul-Hasane! Na dan kada je preselio Allahov Poslanik, dao sam ti znak da pružiš ruku kako bismo ti dali prisegu, jer ova stvar pripada onome ko prvi dođe do nje, ali ti si me odbio i prisega je data Ebu Bekru… Ebu... Pročitaj više
Isnaašerije potvaraju Omera r.a., da je za Poslanika rekao da bunca na smrtnoj postelji, a u svojim djelima prenose, da se Poslanik u toj mjeri „izgubio“ da nije mogao prepoznati vlastite unuke (Hasana i Husejna r.a.)
Zatim je Vjerovjesnik izgubio svijest, pa je ušao Bilal i kazao: „Namaz, Allah da ti se smiluje!“ Allahov Poslanik je izašao i klanjao ljudima namaz kratko, potom je kazao: „Pozovite mi Aliju ibn Ebi Taliba i Usamu ibn Zejda.“ Došao je, pa je stavio jednu ruku na Alijina pleća,... Pročitaj više
Po metodici ajatole Hullija, Alija, r.a., nije imao pravo na imamet
Hulli kaže: “Šesto: Ebu Bekr je rekao: ‘Zamijenite me, Jer nisam najbolji među vama’, a da je bio imam ne bi mu bilo dozvoljeno da traži smjenu.” (Hulli, Minhadžul-kerama fi ma’rifetil-imama, 1/180) A u djelu Nehdžul-belaga stoji: “Od njegovih, alejhis-selam, riječi kada su mu ljudi htjeli dati bej’u nakon... Pročitaj više
Tekfirska akida isnaašerijskog šiizma – Muslimani (sunije) su mušrici jer prihvataju imamet ebu Bekra, Omera i Osmana [r.a.]
Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko uz imama čiji imamet* je od Allaha, pridruži imama čiji imamet nije od Allaha, taj je mušrik u Allaha.” (*odnosi se na imamet dvanaest imama, kojeg zagovara šiijska dvanaestoimamijska sekta) Muhammed ibn Jakub el-Kulejni Usulul-Kafi, tom 1., 279 str. Pročitaj više
Imami posjeduju znanje nebesa, Zemlje i gajba
  Rekao je Ebu Abdullah: Zaista ja znam sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji i znam sve što je u Džennetu i znam sve što je u Vatri i znam šta je bilo i šta će biti, potom je ostao neko vrijeme, pa je... Pročitaj više
Šiijski hadis koji ruši temelje šiijskog vjerovanja
Ako se u hadisu misli na Aliju, hadis poriče bezgrešnost imama, a ako se ne misli na njega, hadis pobija teoriju vesijeta i imameta. Hanan ibn ibn Sedir es-Sajrefi veli: “Čuo sam Ebu Abdullaha (es-Sadik), a.s., da je rekao: ‘Vjerovjesniku, s.a.v.a, nagoviještena je smrt dok je još bio zdrav.... Pročitaj više
Šiijske kontradiktornosti: Poslanik, s.a.v.s., nije znao da je Alija, r.a., imam nakon njega
Allah Uzvišeni je rekao: “O Muhammede!” Odgovorio je: “Odazivam Ti se moj Gospodaru!” Reče (Allah): “Ko će biti (vođa) tvom ummetu nakon tebe?” Rekao je (Poslanik, s.a.v.s.): “Allah najbolje zna.” Reče: “Alija ibn Ebi Talib, vladar vjernika, prvak muslimana i predvodnik obilježenih (tragovima od abdesta).” Muhammed ibn Jakub el-Kulejni... Pročitaj više