Ibn Tejmije o skupini s najviše neistine, idolatrije i nastranog vjerovanja
“Rafidije su najlažljivija skupina od ovog ummeta. Oni su najogrezliji u širku i sa najviše nastranih vjerovanja od svih grupa koje se pripisuju islamu.” Šejhul-islam Tekijjuddin Ibn Tejmije, Medžmuatul-fetava, tom 27, str. 99. Pročitaj više
Šejhul-islam Ibn Tejmijje o rafidijama
“Jer od svih sekti najveće neznalice i najveći lažovi i najudaljeniji od poznavanja predaja i logike su rafidije. Oni tekijju smatraju jednim od temelja svoje vjere, a slagali su na ehli-bejt toliko, da to samo Allah može pobrojati.” Medžmu’ul-fetava 13. tom, strana 263. Sakupio i poredao Abdurrahman Muhammed ibn... Pročitaj više
Imam Buharija o namazu iza šiija-rafidija, bračnoj vezi sa njima, mesu koje dolazi od njih
“Svejedno mi je klanjao iza džehmije i rafidije ili klanjao iza židova ili kršćanina. Njima (rafidijama i džehmijama) se ne naziva selam, ne ide im se posjetu, muslimani ne trebaju ženiti njihove žene, niti se muslimanke za njih smiju udavati, oni ne mogu biti svjedoci a meso koje oni... Pročitaj više
Ibn Tejmijje o ubistvu Husejna, radijallahu anhu
  A onaj ko je ubio Husejna ili pomogao da bude ubijen ili je time zadovoljan, na njemu je Allahovo prokletstvo i prokletstvo meleka i svih ljudi, i Allah od njega neće primiti ni obavezno ni dobrovoljno djelo. Tekijuddin ibn Tejmijje r.h.m. Medžmuul-fetava, 4/487. Pročitaj više
Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje
“Imamije-isnaašerije su mnogo bolji od njih (tj. ismailija), jer među imamijama, i pored ogromnog neznanja i zablude, ima osoba koje su muslimani i vanjštinom i nutrinom, koji nisu zindici ni munafici, ali su u neznaju i zabludi i slijede svoje prohtjeve. A što se tiče njih, njihovi veliki autoriteti,... Pročitaj više