Alija kao magarac u šiijskim predajama
  Šejh e-Mufid, el-Ihtisas, str. 317. „O Džabire, imaš li magarca koji će te u jednom danu prenijeti od mašrika do magriba?“ Reko sam: „Allah me učinio žrtvom za tebe, Ebu Džafere, otkud bih ja to imao?!“ Ebu Džafer, alejhis-selam, reče: „To ti je vladar vjernika! Zar nisi čuo... Pročitaj više
Poslanik, alejhi selam, ljubio Fatimu, r.a. između dojki
  Ebu Džafer Muhammed ibn Ali Šehr-Ašub es-Serevi el-Mazendarani, Menakibu Ebi Talib, treći tom, strana 334. Od el-Bakira i es-Sadika, alejhimas- selam, da su rekli: „On, sallallahu alejhi ve alihi, ne bi zaspao dok ne bi poljubio Fatimu u obraz, stavio svoje lice među njene dojke, pa joj proučio dovu.“... Pročitaj više