Kod šiija: Poslanik nag (go) jaše devu i vazi ženama u Medini
Od Ebu Džafera (Muhammed el-Bakir), alejhis-selam, da je rekao: “Na dan Kurban bajrama Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, izašao je u Medinu nagog tijela jašući devu i prošao je pored grupe žena, pa se zaustavio pred njima i kazao im: ‘O skupino žena, udjeljujte sadaku i pokoravajte se... Pročitaj više
Prema šiijama, Poslanika a.s, svojim grudima dojio je njegov amidža Ebu Talib
U hadisu koji je prihvatljiv (mu‘teber) od imama Sadika, alejhis- selam, da je rekao: “Kad se rodio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, nekoliko dana nije mu doneseno mlijeko da ga konzumira, pa ga je Ebu Talib prislonio na svoja prsa i Uzvišeni mu je u njih poslao mlijeko,... Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju da je Alija, radijallahu anhu, svojevoljno udao svoju kćer za Omera ibn Hattaba, r.a.
Ummu Kulsum, kćerka Alije i Fatime, a zvala se Rukajja, udala se za Omera ibnul-Hattaba i rodila mu Zejda. On i njegova majka umrli su u istom danu. Časni i pobožni velikodostojnik, pripovjedač historije iz Bagdada, Ebu Muhammed Hasan ibn Ahmed ibnul-Kasim ibn Muhammed el-Uvejd el-Alevi el-Muhammedi, Allah mu... Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju: imam Hasan ibn Ali svu trojicu prvih halifa smatrao je dobrim i pravovjernim
“Od njegovog govora je i sadržaj sporazuma o primirju koje je dogovoreno između njega i Muavije, jer je želio spriječiti krvoproliće i ugasiti smutnju, a to su riječi: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ovo je sporazum Hasana ibn Alija ibn Ebi Taliba sa Muavijom ibn Ebi Sufjanom. Po sporazumu,... Pročitaj više
Dok ih samozvane šiije proklinju, imam Sedžad (Zejnul-Abidin) dovi za ashabe, radijallahu anhum
Od njegovih, alejhis-selam, dova u salavatu na sljedbenike (svih) poslanika i one koji su im povjerovali 2: Allahu moj, i ashabe Muhammedove, naročito one koji bili dobro društvo i podnijeli iskušenja pomažući ga, koji su ga zaštitili, žurno mu se odazvali i druge pretekli u odzivu njegovoj da‘vi, koji... Pročitaj više
Dok samozvane šiije proklinju Muaviju, r.a., u Hasanovo, r.a., ime – njemu je Muavija, r.a., bio draži od njih
Zejd ibn Vehb el-Džuheni kaže:“Kad je Hasan ibn Ali, alejhis- selam, u Medainu ranjen (od strane samozvanih šiija), došao sam kod njega, a on je bio u bolovima. Rekao sam mu: ‘Šta misliš, sine Allahovog Poslanika, ljudi su stvarno zbunjeni?’ Rekao je: ‘Mislim, tako mi Allaha, da mi je... Pročitaj više
Šiijski historičar Mesudi: Alija, Hasan i Husejn branili su Osmana, radijallahu anhum edžmein
Kad je Alija čuo da oni žele da ga (tj. Osmana) ubiju, poslao je svoje sinove Hasana i Husejna, i svoje robove sa oružjem, na njegova vrata da ga brane i naredio im je da ga zaštite od njih. I Zubejr je poslao svoga sina Abdullaha, a Talha svoga... Pročitaj više
Alija, radijallahu anhu, se odijevao u “vehabijskom” stilu kojeg su se njegove samoproglašene šiije odrekle iz stida
2 – Husejn ibn Muhammed od Mualle ibn Muhammeda od Hasana ibn Alija el-Vešša’a od Ahmeda ibn Aiza od Ebi Hadidže od Mualle ibn Hunejsa od Ebu Abdullaha (Džafera es-Sadika), alejhis-selam, da je rekao: “Zaista je Alija, alejhis- selam bio kod vas, pa je došao kod Beni Divana i... Pročitaj više
Šiije potvaraju Omera (r.a.), da je naredio spaljivanje vrata Fatimine (r.a.), kuće, a  Alija (r.a.), tvrdi da  ehli-bejt nemaju vrata na kućama
“… i mi ehli-bejt Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi – naše kuće nemaju krovova ni vrata ni zastora, osim pruća… ” Es-Saduk, El-Hisal, 2/373. Izdanje: Muessesetun- nešril-islami, Kom el-Mušerrefe, Iran. Pročitaj više
Ako su Ebu Bekr, Omer i Aiša, radijallahu anhum, bili neprijatelji ehli-bejta, zašto su ehli-bejt svojoj djeci nadjevali njihova imena čineći time ružno djelo?!
Ako su Ebu Bekr, Omer i Aiša, radijallahu anhum,bili neprijatelji ehli-bejta, zašto su ehli-bejt svojoj djeci nadjevali njihova imena čineći time ružno djelo?! 28. Poglavlje o pokuđenosti nadjevanja imena Sudac, Premudri, Halid, Malik, Haris, Jasin, Dirar, Murra, Harb, Zalim, Daris, i imena neprijatelja imama (a.s.) (27402) 4 – Već... Pročitaj više