Šiije potvaraju Omera (r.a.), da je naredio spaljivanje vrata Fatimine (r.a.), kuće, a  Alija (r.a.), tvrdi da  ehli-bejt nemaju vrata na kućama
“… i mi ehli-bejt Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi – naše kuće nemaju krovova ni vrata ni zastora, osim pruća… ” Es-Saduk, El-Hisal, 2/373. Izdanje: Muessesetun- nešril-islami, Kom el-Mušerrefe, Iran. Pročitaj više
Ako su Ebu Bekr, Omer i Aiša, radijallahu anhum, bili neprijatelji ehli-bejta, zašto su ehli-bejt svojoj djeci nadjevali njihova imena čineći time ružno djelo?!
Ako su Ebu Bekr, Omer i Aiša, radijallahu anhum,bili neprijatelji ehli-bejta, zašto su ehli-bejt svojoj djeci nadjevali njihova imena čineći time ružno djelo?! 28. Poglavlje o pokuđenosti nadjevanja imena Sudac, Premudri, Halid, Malik, Haris, Jasin, Dirar, Murra, Harb, Zalim, Daris, i imena neprijatelja imama (a.s.) (27402) 4 – Već... Pročitaj više
Allah se pojavio u Fatiminoj kući i stavio Svoju ruku na Husejnovo čelo
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, bio je u Fatiminoj, alejhas-selam, kući i držao Husejna u krilu. Najedanput je zaplakao i učinio sedždu. Potom je kazao: “O Fatima, O kćeri Muhamedova! Zaista mi se Visoki i Uzvišeni pokazao u tvojoj kući u ovom momentu, u najljepšem liku i izgledu,... Pročitaj više
Šejtan voli Aliju i pravi djecu onima koji ga mrze – a Alija ne zna da je šejtan ostavljen do Sudnjeg dana
Preneseno je ovo u predajama. Zabilježio je Saduk svojim senedom da je Alija, alejhis-selam, kazao: “Sjedio sam kod Kabe kad je došao neki pogrbljeni starac, pa je rekao: ‘Allahov Poslaniče, moli za mene oprost!’ ‘Starče, uzaludano je tvoje nastojanje i propalo je tvoje djelo.’ Kad je starac otišao, upitao... Pročitaj više
Mewla Bakir i leteći slon
Šesto: Da je Alejhis-selam, napravio slona od gline, zajahao ga i odletio na njemu u Mekku. Kabisa ibn Abdulhamid veli: “Rekao mi je Džabir ibn Jezid el-Džufi veli: ‘Vidio sam svog mevlu Bakira, alejhis-selam, kako je od gline napravio slona i poletio sa njim u zrak i odletio na... Pročitaj više
Šiijska literatura potvrđuje da ehli-bejt nisu samo oni koji su stavljeni pod pokrivač
Jedan dan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, izašao je držeći Aliju za ruku i rekao je: „O ensarije! O Beni Hašim! O Beni Abdulmuttalib! Ja sam Muhammed! Ja sam Allahov Poslanik! Stvoren sam od milostive zemlje u četvero od mog ehli-bejta: ja, Alija, Hamza i Džafer.“ Šejh Saduk,... Pročitaj više
Omalovažavanjem Poslanikovog, alejhi selam, sina Ibrahima šiije veličaju Husejna, r.a.
Ebu Džafer Muhammed ibn Ali ibn Šehr-Ašub es-Serevi, Menakibu Ebi Talib, str. 88/89. Od Ibn Abbasa da je rekao: “Bio sam kod Vjerovjesnika, a na njegovom lijevom krilu je bio njegov sin Ibrahim, a na desnom krilu je bio Husejn ibn Ali. Ljubio je čas jednog čas drugog. U tom... Pročitaj više
Šiije opisuju Aliju
Ebul-Hasan Ali ibn Ibrahim el-Kummi, Tefsirul-Kummi Izdavač: Menšuratul-e’ala lil-matbu’at, Bejrut, 2/313. Ko god bi Allahovom Posalaniku, sallallahu alejhi ve alihi, spomenuo (zaprosio) Fatimu, alejhas-selam, od bi se okrenuo od njega (odbio bi), pa su ljudi odustali. Kad je odlučio da je uda za Aliju, povjerio joj se, a ona... Pročitaj više
Šiije optužuju Ehli-Bejt da su zavidnici
Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabul-hudždže, Darul-Adva’, Bejrut, 1/240. El-Husejn ibn Ebil-Ala’ je rekao: „Čuo sam Ebu Abdullaha, alejhis-selam, da je rekao: „Kod mene je el-Džefrul-ebjed (knjiga Bijeli Džefr). Rekao sam: „Šta je u njemu?“ Rekao je: „U njemu je Zebur Davudov, Tevrat Musaov, Indžil Isaov, Suhufi Ibrahimovi, halal... Pročitaj više
Alija kao magarac u šiijskim predajama
  Šejh e-Mufid, el-Ihtisas, str. 317. „O Džabire, imaš li magarca koji će te u jednom danu prenijeti od mašrika do magriba?“ Reko sam: „Allah me učinio žrtvom za tebe, Ebu Džafere, otkud bih ja to imao?!“ Ebu Džafer, alejhis-selam, reče: „To ti je vladar vjernika! Zar nisi čuo... Pročitaj više