Džafer es-Sadik, r.a.: “Ebu Bekr me rodio dva puta”
Rekao je hafiz ibn el-Ahdar el-Dženabezi, rahimehullah: “Ebu Abdullah Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn Husejn ibn Ali ibn ebu Talib, alejhis selam, es-Sadik. Njegova majka Ummu Ferva, Kariba bintu Kasim, ibn Muhammed ibn Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu. A njena majka je Esma bint Abdurrahman ibn Ebu Bekr... Pročitaj više
Alija ibn ebi Talib kod duodecimalnih šiija – Vlasnik Dženneta i Vatre
Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Na Sudnjem danu biće postavljen minber kojeg će sva stvorenja vidjeti. Na njemu će stajati čovjek, a sa njegove desne strane će biti melek, i sa njegove lijeve strane će biti melek, koji će stojati sa njim. A onda će onaj sa... Pročitaj više
Medžlisi opet šokira šiije – Osman r.a. platio Alijin, r.a. mehr Fatimi, r.a.
Rekao je Alija: Pa sam otišao i prodao ga (štit, oklop) za četiri stotine dirhema Osmanu ibn Affanu. Kada sam uzeo dirheme od njega, a on od mene štit, rekao mi je: “Ebul-Hasane, meni ovaj štit nije potrebniji nego tebi, a tebi su ti dirhemi potrebniji nego meni.” Rekao... Pročitaj više
Kod šiija: Poslanik nag (go) jaše devu i vazi ženama u Medini
Od Ebu Džafera (Muhammed el-Bakir), alejhis-selam, da je rekao: “Na dan Kurban bajrama Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, izašao je u Medinu nagog tijela jašući devu i prošao je pored grupe žena, pa se zaustavio pred njima i kazao im: ‘O skupino žena, udjeljujte sadaku i pokoravajte se... Pročitaj više
Prema šiijama, Poslanika a.s, svojim grudima dojio je njegov amidža Ebu Talib
U hadisu koji je prihvatljiv (mu‘teber) od imama Sadika, alejhis- selam, da je rekao: “Kad se rodio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, nekoliko dana nije mu doneseno mlijeko da ga konzumira, pa ga je Ebu Talib prislonio na svoja prsa i Uzvišeni mu je u njih poslao mlijeko,... Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju da je Alija, radijallahu anhu, svojevoljno udao svoju kćer za Omera ibn Hattaba, r.a.
Ummu Kulsum, kćerka Alije i Fatime, a zvala se Rukajja, udala se za Omera ibnul-Hattaba i rodila mu Zejda. On i njegova majka umrli su u istom danu. Časni i pobožni velikodostojnik, pripovjedač historije iz Bagdada, Ebu Muhammed Hasan ibn Ahmed ibnul-Kasim ibn Muhammed el-Uvejd el-Alevi el-Muhammedi, Allah mu... Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju: imam Hasan ibn Ali svu trojicu prvih halifa smatrao je dobrim i pravovjernim
“Od njegovog govora je i sadržaj sporazuma o primirju koje je dogovoreno između njega i Muavije, jer je želio spriječiti krvoproliće i ugasiti smutnju, a to su riječi: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ovo je sporazum Hasana ibn Alija ibn Ebi Taliba sa Muavijom ibn Ebi Sufjanom. Po sporazumu,... Pročitaj više
Dok ih samozvane šiije proklinju, imam Sedžad (Zejnul-Abidin) dovi za ashabe, radijallahu anhum
Od njegovih, alejhis-selam, dova u salavatu na sljedbenike (svih) poslanika i one koji su im povjerovali 2: Allahu moj, i ashabe Muhammedove, naročito one koji bili dobro društvo i podnijeli iskušenja pomažući ga, koji su ga zaštitili, žurno mu se odazvali i druge pretekli u odzivu njegovoj da‘vi, koji... Pročitaj više
Dok samozvane šiije proklinju Muaviju, r.a., u Hasanovo, r.a., ime – njemu je Muavija, r.a., bio draži od njih
Zejd ibn Vehb el-Džuheni kaže:“Kad je Hasan ibn Ali, alejhis- selam, u Medainu ranjen (od strane samozvanih šiija), došao sam kod njega, a on je bio u bolovima. Rekao sam mu: ‘Šta misliš, sine Allahovog Poslanika, ljudi su stvarno zbunjeni?’ Rekao je: ‘Mislim, tako mi Allaha, da mi je... Pročitaj više
Šiijski historičar Mesudi: Alija, Hasan i Husejn branili su Osmana, radijallahu anhum edžmein
Kad je Alija čuo da oni žele da ga (tj. Osmana) ubiju, poslao je svoje sinove Hasana i Husejna, i svoje robove sa oružjem, na njegova vrata da ga brane i naredio im je da ga zaštite od njih. I Zubejr je poslao svoga sina Abdullaha, a Talha svoga... Pročitaj više