Džafer es-Sadik o isnaašerijskim sado-mazohističkim obredima
Od Sadika Džafera ibn Muhammeda, alejhis-selam, da je rekao: “…ko zbog nedaće bude lupao rukama po stegnima poništit će svoju nagradu; i ko rastuži roditelje time im je postao nepokoran.” Ibn Babevejh el-Kummi, Men la jahduruhul-fekih, 4/298 Pročitaj više
Samozvane šiije Ehli-Bejta, prvo ih izdaju, pa ih onda oplakuju
Šejh Tabersi, e-Ihtidžaž 2/25, Menšuraatuš-šerifir-rida, Izdavač: štamparija “Šerijat” Huzejm ibn Šurejk el-Esedi je rekao: „Kad je Ali ibnul-Husejn, Zejnul-abidin došao sa ženama iz Kerbele, a bio je bolestan, okupile su se žene iz Kufe pocijepane odjeće u predjelu prsa, s njima su bili i muškarci, i svi su plakali, pa... Pročitaj više