Posjeta Kerbeli na Dan ašure vrijedna kao dva miliona hadževa, dva miliona umri i dva miliona bitaka sa Poslanikom a.s.
Od imama el-Bakira da je rekao: “Ko god posjeti Husejna na Dan ašure, sjedeći kod njega dok ne počne plakati, srešće Allaha na Sudnjem danu, a nagrada će mu biti u vrijednosti dva miliona hadževa, dva miliona umri i dva miliona bitaka. A vrijednost svakog tog hadža, umre i... Pročitaj više
Posjeta Husejnovom r.a. kaburu, isto što i posjeta Allahovom Aršu
Poglavlje: Zijaret (posjeta kaburu) na dan Ašure*, prije zalaska sunca… *Od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko god posjeti kabur Husejna ibn Alija, alejhis-selam, na dan Ašure, priznajući njegova prava, biće kao onaj ko je posjetio Allaha na njegovom Aršu (prijestolju).” Autor: Šejh el-Mufid Knjiga: el-Mazar (Manasik el-Mazār), str.... Pročitaj više
Allah stvorio zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu!
Allah tebareke we te ‘ala, stvorio je zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu, te je učinio svetom i blagoslovio je. I nije prestala biti blagoslovljena i sveta između drugih Allahovih stvorenja, i neće to prestati da bude, sve dok je Allah ne učini najboljom zemljom... Pročitaj više
Ajatola Murteza Mutahhiri – Husejna ubile njegove šiije
Nema sumnje da su stanovnici Kufe bili Alijeve šiije. Isto tako i oni koji su ubili Husejna bili su njegove šiije. Ajatola Murteza Mutahhiri el-Melhametul Husejnije 1/129 Izdavač: El-Merkezul-alemi lid-dirasatil-islamijje, Kom, Iran Pročitaj više
Ajatola Murteza Mutahhiri – Husejna su ubile šiije
  ‘Prethodno smo spomenuli ovu priču na ovom mjestu. Mi smo također spomenuli da su Husejnovo ubistvo izvršili muslimani. Šta više, zagonetno je, čudno, i što krajnje privlači pažnju, jeste činjenica da su ga ubile šiije i to samo pedeset godina nakon smrti Allahova Poslanika, a.s.’ Ajatola Murteza Mutahhiri,... Pročitaj više
Husejn, radijallahu anhu, poručuje da je Poslanik, s.a.v.s., svima uzor a sestri  zabranjuje naricanje, kukanje, cijepanje odjeće i grebanje po licu
“Pa joj je Husejn, alejhis-selam, polio lice vodom i rekao: Sestro, boj se Allaha i žali me onako kako je Allah zadovoljan! I, znaj da će svi stanovnici Zemlje pomrijeti i da stanovnici nebesa nisu vječni i da je prolazno sve osim Allaha, koji je Svojom moći stvorio sva... Pročitaj više
Husejnova, radijallahu anhu, dova protiv šiija Kufe (predaka duodecimalnih šiija)
Potom je Husejn, alejhis-selam podigao ruke i uputio dovu: “Allahu moj, ako ih ostaviš neko vrijeme, razdijeli ih na skupine i učini da su na različitim putevima, i da valije nikad ne budu s njima zadovoljne. Oni su nas, zaista pozvali da nam pruže podršku, a onda su se neprijateljski... Pročitaj više
Ali ibn Husejn (Zejnul-abidin) – obraćanje šiijama Kufe nakon Kerbele
Huzejm ibn Šurejk el-Esedi je rekao: „Kad je Ali ibnul-Husejn, Zejnul-abidin došao sa ženama iz Kerbele, a bio je bolestan, okupile su se žene iz Kufe pocijepane odjeće u predjelu prsa, s njima su bili i muškarci, i svi su plakali, pa je Zejnul-abidin, alejhis-selam, tihim glasom, jer ga... Pročitaj više
Tidžani o sadomazohističkim obredima tokom ašure
Nisu mi prihvatljivi ti odbojni prizori koji izazivaju odvratnost u dušama, koje su zdravom razumu neprihvatljive. To kada čovjek razgoliti svoje tijelo pa u svoju ruku uzme sječivo i udara se u ludačkom ritmu urličući iz sveg glasa: Husejn, Husejn! Bizarno je i izaziva skepticizam, to što te osobe... Pročitaj više
Husejn, radijallahu anhu, zabranjuje sestri sadomazohističke obrede zbog njegove smrti, koje su sinonim za praksu šiija dvanaestoimamija
Rekao joj je: “Sestro zakljinjem te, pa ispuni ono čime te zaklinjem: ne cijepaj svoju odjeću, ne grebi se po licu, ne nariči i ne kukaj zbog moje smrti.” El-Medžlisi, Biharul-envar, 45/3. Izdavač: Muessesetul-vefa, Bejrut, Liban. Pročitaj više