Šiijski historičar Mesudi: Alija, Hasan i Husejn branili su Osmana, radijallahu anhum edžmein
Kad je Alija čuo da oni žele da ga (tj. Osmana) ubiju, poslao je svoje sinove Hasana i Husejna, i svoje robove sa oružjem, na njegova vrata da ga brane i naredio im je da ga zaštite od njih. I Zubejr je poslao svoga sina Abdullaha, a Talha svoga... Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju ljubav Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prema Aiši, radijallahu anha
Ali ibnul-Husejn, alejhimus-selam, je rekao: “Otac mi je pričao da je Ebu Zerr rekao: ‘Ušao sam kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi, tokom njegove bolesti u kojoj je preselio, pa sam ga uspravio – dok nije rekao – i dok je bio tako, zatražio je misvak i poslao... Pročitaj više
Sejjid ibn Tawus(654 h.g.) o veličanju dana u kojem je ubijen Omer ibn Hattab, radijallahu anhu.
  Znaj da smo našli predaju velikog (veličanstvenog) značaja o ovom danu. I našli (upoznali) smo skupinu Perzijanaca i braće koji su veoma cijenili (iskazivanje) radosti na ovaj dan i spominjali su da je taj dan ubijen jedan od onih koji su omalovažavali Allaha, dželle dželaluhu, i Njegovog Poslanika,... Pročitaj više
9. Rebiul-evvel – Praznik ubistva Omera ibnul-Hattaba, radijallahu anhu
  “Deveti dan: veličanstveni dan. To je Idul-bakr – praznik probadanja. Objašnjenje o njemu navedeno je detaljno na odgovarajućim mjestima. Preneseno je da će onome ko na ovaj dan nešto udijeli biti oprošteni grijesi. Rečeno je da je na ovaj dan lijepo nahraniti braću mumine i obradovati ih, izdašno... Pročitaj više
Šta dan ubistva Omera ibn Hattaba, radijallahu anhu, predstavlja za sektu šiija isnaašerija?
U zadnjem dijelu noći devetog Rebiul-evvela 23. godine, a neki smatraju 24. godine, umro je Omer ibnul Hattab. Po drugom mišljenju kod amme (svjetina, puk, većina, sunije), smatra se da je umro u četvrtak 26. Zul-hidždžeta. A to je dan radosti za Ehlul-bejt, a.s., to je dan radosti za... Pročitaj više
Prema šiijama, nakon  Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, svi osim trojice ashaba su se odmetnuli od islama
341: Hanan od svoga oca, ovaj od Ebu Džafera, alejhis-selam, da je rekao: “Nakon Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we alihi, svi ljudi su se odmetnuli, osim trojice.” Prenosilac je upitao: “Koja su to trojica?” Odgovorio je: “Mikdad ibnul-Esved, Ebu Zerr el-Gifari i Selman el-Farisi.” Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Er-Revdatu minel-Kafi,... Pročitaj više
Šiijska predaja po kojoj su Ebu Hurejre, Enes ibn Malik i Aiša, r.a., lagali na Allahova Poslanika, s.a.w.s
El Hisal, Es Saduq, 1. dio, str.190., poglavlje 3. Pričao nam je Muhammed ibn Ibrahim ibn Ishak et Taliqani, radijallahu anhu, rekao je: Pričao nam je Abdulaziz ibn Jahja, rekao je, pričao mi je Muhammed ibn Zekerijja, rekao je, pričao nam je, Džafer ibn Muhammed ibn Ammareta, od svoga... Pročitaj više
Tekfir Ebu Bekra i Omera, radijallahu anhum
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul Envar, poglavlje 72, str. 138. Takribul Me’arif: Od ebu Salaha el- Halebija: Od ebu Alija el Horosanija, od mewle (štićenik, oslobođeni rob) Alije ibnul Husejna, alejhima selam, da je rekao: “Bio sam sa njim alejhis-selam tokom jednog od njegovih osamljivanja pa sam mu rekao: “Ja kod... Pročitaj više
Tekfir majke vjernika, Aiše, radijallahu anha
Tekfir Aiše, radijallahu anha, kao dokaz imameta dvanaest imama Muhammed Tahir ibn Muhammed Husejn eš-Širazi el-Kummi en-Nedžefi El-erbe’in fi imametil-eimmetit-tahirin, str. 615. Četrdeseti dokaz: Ono što je preneseno od sramota neprijatelja Ehlul-Bejta: Od dokaza imameta naših dvanaest imama je to što je Aiša nevjernica i zaslužuje vatru. To proizlazi... Pročitaj više
O snovima Vjerovjesnika – Ebu Bekr, Omer i Osman odvraćaju ljude od islama!
Muhammed ibn Ja’kub el-Kulejni Er-Revdatu minel-Kafi, 8. dio, str. 345. Poglavlje o snovima Vjerovjesnika s.a.w.s. Muhammed ibn Jaha, od Ahmeda ibn Muhammeda ibn ‘Ise od Alije ibn Hadida, od Džemila ibn Derradža, od Zurareta, od njih dvojice alejimus-selam, kaže: Jedno jutro Alija, alejhi selam, zatekao je Allahovog Poslanika, sallallahu... Pročitaj više