Poslanikova, s.a.v.s., pohvala ensarija u Biharul-envar, koju šiijski kler krije od šiijskih masa
P … pa su se okupili pred vratima i rekli: “Dozvoli nam da uđemo kod Allahovog Poslanika”, pa im je rekao: “On je u nesvjesti i kod njega su njegove supruge”, pa su zaplakali. Allahov Poslanik čuo je plač i upitao: “Ko su ti?” Odgovorili su mu: “Ensarije.” Upitao... Pročitaj više
Ebu Bekr, r.a., je licemjer koji je obožavao kipa, kažu duodecimalne šiije
Preneseno je u predajama posebnih (tj. šiija-isnaašerija) da je Ebu Bekr klanjao namaz za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve alihi, a o vratu mu je bio okačen kip i on je sedždu činio njemu (tj. kipu). Niametulah el-Džezairi, El-Envarun-numanijje, 1/53. Izdavač: Muessesetul-A‘lemi lil-matbuat, Bejrut, Liban. Pročitaj više
Šiijski učenjak Ibn Ebil-Hadid, o poricanju uloge Aiše, r.a. kao potvorene u događaju el-Ifk
Skupina šiija tvrde da ajeti iz sure Nur nisu objavljeni u vezi nje, nego u vezi Marije Koptkinje i potvore za blud sa Esvedom Koptijcem, a njihovo poricanje da su ajeti objavljeni o Aiši, jest poricanje općepoznatih predaja koje su mutevatir. Ibn Ebil-Hadid, Šerhu Nehdžil-belaga, 7/225. Valorizacija: Muhammed Ibrahim... Pročitaj više
Šiijski mufesir Tabatabai, o potvori za blud na Aišu, radijallahu anha
Tumačeći ajete iz sure Nur, u kojima se govori o slučaju potvore na Aišu, radijallahu anha, i gdje se spominje njena nevinost, autor kaže: “…to je dokaz “vanjske nevinosti”, tj. samog šerijatskog propisa o nevinosti, a ne “stvarne nevinosti”. Autor hoće da kaže, da se Aiša, radijallahu anha, smatra... Pročitaj više
Isnaašerije potvaraju Omera r.a., da je za Poslanika rekao da bunca na smrtnoj postelji, a u svojim djelima prenose, da se Poslanik u toj mjeri „izgubio“ da nije mogao prepoznati vlastite unuke (Hasana i Husejna r.a.)
Zatim je Vjerovjesnik izgubio svijest, pa je ušao Bilal i kazao: „Namaz, Allah da ti se smiluje!“ Allahov Poslanik je izašao i klanjao ljudima namaz kratko, potom je kazao: „Pozovite mi Aliju ibn Ebi Taliba i Usamu ibn Zejda.“ Došao je, pa je stavio jednu ruku na Alijina pleća,... Pročitaj više
Potvaranje Omera, radijallahu anhu, u šiijskoj literaturi
“A kako od njega i ne očekivati da učini tako odvratna i ogavna djela kada su šiije imamije suglasne po koncenzusu da je on dijete zinaluka (kolile).” U fusnosti (1) se navodi govor šiijskog učenjaka Jusufa el-Bahranija iz knjige “el-Hadaik en-Nadira” 23/25: “Nema razlike u mišljenjima u šerijatskim tekstovima... Pročitaj više
Medžlisi opet šokira šiije – Osman r.a. platio Alijin, r.a. mehr Fatimi, r.a.
Rekao je Alija: Pa sam otišao i prodao ga (štit, oklop) za četiri stotine dirhema Osmanu ibn Affanu. Kada sam uzeo dirheme od njega, a on od mene štit, rekao mi je: “Ebul-Hasane, meni ovaj štit nije potrebniji nego tebi, a tebi su ti dirhemi potrebniji nego meni.” Rekao... Pročitaj više
Zašto su duodecimalne šiije (rafidije) najcrnje tekfirdžije?
  Od Hanana ibn Sadira, od njegovog oca od ebu Džafera, alejhis-selam da je rekao: “Nakon Vjerovjesnika svi ljudi su se odmetnuli (od islama), osim trojice.” – preosilac je upitao: “Koja su to trojica?” Odgovorio je: “Mikdad ibnul-Esved, Ebu Zerr el-Gifari i Selman el-Farisi. Muhammed Ibn Masud Ajjaši, Tefsirul-Ajjaši,... Pročitaj više
Šiijski autoriteti potvrđuju: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, garantirao je ensarijama Džennet
Ebu Abdullah (Džafer es-Sadik) alejhis-selam, je rekao: “Jedno pleme ensarija došlo je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi, poselamili su ga i on im je uzvratio selam, pa su rekli: ‘Allahov Poslaniče, imamo jednu potrebu kod tebe.’ Rekao je: ‘Kažite koja je vaša potreba.’ Rekli su: ‘To je... Pročitaj više
Dok šiije proklinju ensarije, šiijski izvori potvrđuju: Poslanik je molio za njih i njihove potomke
Pa je Vjerovjesnik, sallahu alejhi ve alihi, rekao: “Allahu oprosti ensarijama i djeci ensarija i djeci djece ensarija. O ensarije, niste li zadovoljni da se drugi vrate sa ovcama i devama, a da se vi vratite sa Allahovim Poslanikom?” Rekoše: “Naravno da jesmo!” Tada Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve alihi,... Pročitaj više