Poslanikova, s.a.v.s., pohvala ensarija u Biharul-envar, koju šiijski kler krije od šiijskih masa
P … pa su se okupili pred vratima i rekli: “Dozvoli nam da uđemo kod Allahovog Poslanika”, pa im je rekao: “On je u nesvjesti i kod njega su njegove supruge”, pa su zaplakali. Allahov Poslanik čuo je plač i upitao: “Ko su ti?” Odgovorili su mu: “Ensarije.” Upitao... Pročitaj više
Kur‘anska sura izaziva smutnju pa je ženama zabranjeno njeno slušanje i učenje
Rekao je vladar mumina (tj. Alija, radijallahu anhu): “Ne poučavajte svoje žene suri Jusuf i nemojte im je učiti, jer su u njoj (tj. njenom sadržaju) smutnje, a podučavajte ih suri Nur jer su u njoj pouke.” Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Furuul- Kafi, 5/516. Pročitaj više
Alija, r.a, naređivao je pranje nogu pri abdestu, a ne samo potiranje kako to njegovi navodni sljedbenici rade
„Alija, alejhis-selam, napisao je Muhammedu (sinu Ebu Bekra, r.a., svome namjesniku) i stanovnicima Egipta: „… zatim abdest, jer se njime upotpunjava namaz. Operi svoje šake tri puta, isperi usta tri puta, isekni nos tri puta, operi svoje lice tri puta, potom operi svoju desnu ruku do iza lakta tri... Pročitaj više
Ibn Tejmije o skupini s najviše neistine, idolatrije i nastranog vjerovanja
“Rafidije su najlažljivija skupina od ovog ummeta. Oni su najogrezliji u širku i sa najviše nastranih vjerovanja od svih grupa koje se pripisuju islamu.” Šejhul-islam Tekijjuddin Ibn Tejmije, Medžmuatul-fetava, tom 27, str. 99. Pročitaj više
Ebu Bekr, r.a., je licemjer koji je obožavao kipa, kažu duodecimalne šiije
Preneseno je u predajama posebnih (tj. šiija-isnaašerija) da je Ebu Bekr klanjao namaz za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve alihi, a o vratu mu je bio okačen kip i on je sedždu činio njemu (tj. kipu). Niametulah el-Džezairi, El-Envarun-numanijje, 1/53. Izdavač: Muessesetul-A‘lemi lil-matbuat, Bejrut, Liban. Pročitaj više
Mizoginija i duodecimalni šiizam II: Ne dajite imetak ženama i onima koji piju alkohol
Poglavlje: Poguđenost oporuke (dijela nasljedstva) ženskoj osobi  5534- Upitan je Ebu Džafer, alejhis-selam, o ajetu “I ne dajite maloumnima imanja vaša”, pa je rekao: “Ne dajite ga onome ko pije alkohol i ne dajite ga ženama. A nema većeg maloumnika od konzumenta alkohola.” Ibn Babawejh (Šejh Es-Saduk) Men la... Pročitaj više
Mizoginija i duodecimalni šiizam: žene su maloumne i ne ostavljate im imetak testamentom
Poglavlje: Poguđenost oporuke (dijela nasljedstva) ženskoj osobi 5533- Prenosi es-Sukuni od Džafera ibn Muhammeda, od svog oca, od njegovih predaka alejhimus-selam, da je rekao: Rekao je vladar vjernika (Alija ibn Ebi Talib) alejhis-selam: “Ženi se ne treba ostavljati (imetak) oporukom, jer je Allah, azze ve dželle, rekao: ‘I ne... Pročitaj više
Negiranje šiijskog imameta gore od negiranja vjerovjesništva
Imamet je opća milost, a vjerovjesništvo posebna (od Allaha), jer je moguće da u nekom vremenskom periodu ne bude vjerovjesnika, ali nije moguće biti bez živog imama. A poricanje opće milosti je gore od poricanja posebne milosti, i na to ukazuje Sadik (Džafer es-Sadik), vezano za negiranje postulata imameta,... Pročitaj više
Imami se rađaju iz bedra, a tokom trudnoće majke ih nose u bokovima
Iz priče Hakime, tetke imama Ebu Muhammeda alejhis-selam: “…pogledala sam je i nisam vidjela tragove trudnoće, pa sam svom sejjidu Ebu Muhammedu, alejhis- selam, rekla: ‘Ne vidim na njoj da je trudna!?’ On se nasmiješio i rekao: ‘Nas skupinu vesija (imama) ne nose (majke u trudnoći) u stomacima, nego... Pročitaj više
Imami se razvijaju i rađaju u bokovima svojih majki, a ne u matericama
I prenosi grupa šejhova od kojih su Allan el-Kilabi, Musa ibn Muhammed el-Gazi, Ahmed ibn Džafer ibn Muhammed, sa senedima, da je Hakima bint Ebi Džafer, alejhis-selam, tetka Ebu Muhammeda, alejhis-selam, dolazila kod njega i molila Allaha da ga opskrbi djetetom. Ona je pričala: jedan dan sam ušla kod... Pročitaj više